W oparciu o technologię papierniczą opracowano unikalną technikę wytwarzania kompozytowych materiałów włóknistych na bazie keratyny z piór kurzych. Materiał papiero-podobny otrzymano w prawie 100% z produktów odpadowych. Do tego celu wykorzystywano podczas eksperymentów lintersy bawełniane, włókna syntetyczne oraz pióra kurze, których udział wynosił do 70%. W artykule opisano sposób wytwarzania kompozytów o strukturze papieru, niektóre ich właściwości, a także wskazano możliwe kierunki aplikacyjne. Wstępne testy przydatności otrzymanych kompozytów, np. jako podłoża malarskie przeprowadzono w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

" />
Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (89) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Kompozyty włókniste na bazie keratyny z piór kurzych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W oparciu o technologię papierniczą opracowano unikalną technikę wytwarzania kompozytowych materiałów włóknistych na bazie keratyny z piór kurzych. Materiał papiero-podobny otrzymano w prawie 100% z produktów odpadowych. Do tego celu wykorzystywano podczas eksperymentów lintersy bawełniane, włókna syntetyczne oraz pióra kurze, których udział wynosił do 70%. W artykule opisano sposób wytwarzania kompozytów o strukturze papieru, niektóre ich właściwości, a także wskazano możliwe kierunki aplikacyjne. Wstępne testy przydatności otrzymanych kompozytów, np. jako podłoża malarskie przeprowadzono w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Tagi: fibrous composite, paper-like products, keratin, chicken feathers, cotton linters.

Cytowanie: Wrześniewska-Tosik K., Marcinkowska M., Niekraszewicz A., Potocka D. A., Mik T.,Pałczyńska M.; Fibrous Composites Based on Keratin from Chicken Feathers. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 6 (89) pp. 118-123.

Opublikowano w numerze nr 6 (89) / 2011, strony 118–123.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook