Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (88) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Pokrywanie przędz rdzeniowych. Alternatywna metoda zmniejszenia zjawiska ściągania w przędzach rdzeniowych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Opisana jest nowa, prosta metoda dla zmniejszenia zjawiska ściągania w przędzach rdzeniowych. Zaproponowano aby przed produkcją pokryć część rdzeniową metakrylanem metylu (MMA) za pomocą systemu opartego na urządzeniu stosowanym w metodzie konwencjonalnej. Dwie przędze poliestrowe ciągłe 111 i 44 dtex użyto jako część rdzeniową. Przędze rdzeniowe produkowano na specjalnie zmodernizowanej przędzarce. Dla oceny efektu ściągania zmieniano ciśnienie systemu dozującego preparacje pomiędzy dwoma poziomami. Badano właściwości wytrzymałościowe przędzy rdzeniowej, stopień pokrycia oplotem oraz wytrzymałość na ścieranie i stopień pilingu tkanin otrzymanych z wykonanej przędzy. Wykazano przydatność proponowanej metody. Analiza statystyczna pokazała, że parametry otrzymanych przędz i tkanin są lepsze niż dla metody tradycyjnej.  

Tagi: core-spun yarn, coating of core part, strip-back, abrasion resistance, pilling.

Cytowanie: Shanbeh M., Baghaei B., Alidadi S., Tabibi A.; Coating of Core Yarn. An Alternative Method of Decreasing the Strip-back Phenomenon of Core-spun Yarns. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 5 (88) pp. 28-32.

Opublikowano w numerze nr 5 (88) / 2011, strony 28–32.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook