Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (84) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Delignifikacja tlenowa i bielenie mas celulozowych z konopi przemysłowych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Zbadano przebieg procesu delignifikacji tlenowej mas celulozowych siarczanowych wytworzonych z całych łodyg konopnych oraz drewna konopnego, a także podatność tego typu mas na bielenie. Stwierdzono zbliżoną podatność mas celulozowych na delignifikację tlenem w środowisku alkalicznym oraz dobrą bielność zarówno wg technologii ECF, jak również TCF. Dobrą bielnością charakteryzowała się również masa celulozowa wytworzona z konopnych włókien łykowych. Oznaczono także końcową wydajność oraz lepkość istotną bielonych mas celulozowych z konopnych surowców włóknistych i porównano te cechy z analogicznymi właściwościami mas wytworzonych z drewna. Badania te wykazały m.in. wyższą wydajność końcową bielonej masy celulozowej z łodyg konopnych od wydajności końcowej bielonych mas z drewna brzozowego i sosnowego oraz możliwość zachowania wysokiej lepkości istotnej tej masy w odpowiednio dobranych warunkach procesów delignifikacji tlenowej i bielenia.

Tagi: hemp pulps, oxygen delignification, bleaching, final yield, intrinsic viscosity

Cytowanie: Danielewicz D., Surma-Ślusarska B.; Oxygen Delignification and Bleaching of Industrial Hemp Pulps. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 1 (84) pp. 84-88.

Opublikowano w numerze nr 1 (84) / 2011, strony 84–88.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook