Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (84) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Modyfikacja włókien PA 6 przy użyciu bentoniutu, kloistytu i koncentratów kopoliamidów i bentonitu

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Artykuł opisuje wytwarzanie i właściwości włókien PA 6 modyfikowanych dwoma typami montmorylonitu-czystym bentonitem11958 i kloistytem 15A, jak również koncentratami zawierającymi kopoliamidy i bentonit. Koncentraty były syntezowane przy zastosowaniu e-kaprolaktamu i dwóch komonomerów - soli nylonowej kwasu adypinowego z dwuetylenotrójaminą oraz kwasu adypinowego z 1-(2-aminoetylo)piperazyną z dodatkiem bentonitu. Przygotowano trzy koncentraty zawierające kopoliamid i komonomery z dodatkiem bentonitu. Oznaczono podstawowe właściwości PA 6 i otrzymanych koncentratów. Badano właściwości reologiczne przygotowanych stopów polimerów z montmorylonitem a następnie wyprzędziono włókna. Badano wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy zerwaniu i moduł Younga.

Tagi: PA 6, copolyamides, Bentonite, Cloisite, modified PA 6 fibres, mechanical properties.

Cytowanie: Krištofič M., Ujhelyiová A., Vassová I.,Ryba J.; Modification of PA 6 Fibres with Bentonite, Cloisite and Concentrates (Copolyamide + Bentonite). FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 1 (84) pp. 24-29.

Opublikowano w numerze nr 1 (84) / 2011, strony 24–29.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook