Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (84) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wytwarzanie bioaktywnych włóknin węglowych dla inżynierii tkankowej kości

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Przeprowadzone badania opierały się na zastosowaniu technik włókninowych do wytwarzania włóknin prekursorowych, które po procesie stabilizacji i karbonizacji spełniałyby wymagania stawiane materiałom na podłoża dla inżynierii tkankowej kości (takie jak bioaktywność czy porowatość). Bioaktywne włókniny węglowe w formie trójwymiarowych podłoży dla komórek, stanowić mogą perspektywiczny materiał przeznaczony do regeneracji tkanki kostnej. Ten trójwymiarowy materiał w środowisku biologicznym powinien pokryć się warstwą apatytu, podobnego do hydroksyapatytu naturalnego obecnego w kości. Pojawienie się takiej warstwy na powierzchni implantu (proces określany jako bioaktywność) umożliwia utworzenie bezpośredniego wiązania chemicznego z tkanką kostną. W artykule przedstawiono wyniki badań nad wytarzaniem bioaktywnych włóknin węglowych z włókien poliakrylonitrylowych zawierających cząsteczki hydroksyapatytu. Badania przeprowadzone w sztucznych płynach fizjologicznych (SBF) potwierdziły bioaktywny charakter otrzymanych włóknin.

Tagi: carbon nonwoven, bioactive scaffolds, polyacrylonitrile fibres, hydroxyapatite

Cytowanie: Rajzer I., Grzybowska-Pietras J., Janicki J.; Fabrication of Bioactive Carbon Nonwovens for Bone Tissue Regeneration. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 1 (84) pp. 66-72.

Opublikowano w numerze nr 1 (84) / 2011, strony 66–72.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook