Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer (84) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

O pomiarach rezystancji skrośnej i powierzchniowej materiałów tekstylnych

Research and development

Autor:

  • Kacprzyk Ryszard
    Institute of Electrical Engineering Fundamentals, Wrocław University of Technology, Wrocław, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Wiele norm opisuje metody pomiaru rezystancji i rezystywności dla konkretnego materiału czy wyrobu. W przypadku materiałów tekstylnych obserwuje się występowanie ewolucji zarówno w zakresie definicji jak i technik pomiarowych w zakresie pomiaru ich rezystancji i rezystywności. Pewne normy wprowadzają pomiar rezystancji powierzchniowej w układzie dwu-elektrodowym. W pracy przyjęto założenie, że płynący w materiałach tekstylnych prąd elektryczny ma charakter wyłącznie objętościowy. Poczynione założenie prowadzi do specyficznej zależności pomiędzy rezystancją objętościową Rv2 oraz tzw. rezystancją „powierzchniową” Rs (Rv1). W pracy pokazano, że w przypadku stosowania elektrod standardowych parametr (Rv1 /Rv2)h2, (gdzie h - jest grubością próbki) powinien mieć wartość stałą. Stwierdzono, że wartość wymienionego parametru wyznaczona doświadczalnie pozostawała stała dla tkanin, których rezystywność skrośna zmieniała się w zakresie trzech rzędów wielkości. Wartość parametru jest jednak znacznie niższa niż wynikało to z rozważań teoretycznych. Wskazano, że obserwowana niezgodność może wynikać z rezystancji styku występującej pomiędzy powierzchniami tkaniny i elektrody podobnie jak i z anizotropii rezystywności tkanin.

Tagi: resistance measurements, volume resistance, surface resistance

Cytowanie: Kacprzyk R.; Measurements of the Volume and Surface Resistance of Textile Materials. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 1 (84) pp. 47-49.

Opublikowano w numerze nr 1 (84) / 2011, strony 47–49.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook