Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer 4 (75)
AAA     ENG | POL

Numer 4 (75) / 2009

Pierwsza strona       Spis treści
 

List redaktora
Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Tendencje na światowym i europejskim rynku przędzy bawełnianej

Autorzy: Wysokińska Zofia

Artykuł obejmuje wyniki analizy rynku przędzy bawełnianej w Unii Europejskiej na tle tendencji obserwowanych na rynku światowym w latach 2000-2006. Analiza rynku obejmuje 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polskę w latach 2000, 2004, 2005...   więcej »

| Strony 7–13

Reprezentacja regionalnych interesów w strukturach instytucji europejskich

Autorzy: Greta Maria, Lewandowski Krzysztof

Opracowanie dotyczy problematyki instytucjonalizacji regionów w Unii Europejskiej z uwzględnieniem także instytucji regionów z Rady Europy, gdyż ta przyczyniła się do zainteresowania Unii Europejskiej regionami. Obecnie integracja w ramach regionów stanowi pierwszy i najważniejszy szczebel rozwoju...   więcej »

| Strony 14–20

Eko-etykietowanie jako potwierdzenie stosowania materiałów „zrównoważonych środowiskowo” w tekstyliach

Autorzy: Targosz-Wrona Elżbieta

Filozofia zrównoważonego rozwoju była i jest podstawą działalności tych, którzy są świadomi znaczenia ochrony środowiska. Realizacja tej idei może się dokonywć np. poprzez stosowanie materiałów “zrównoważonych środowiskowo”. Mają one szczególne znaczenie przede wszystkim w przypadku tekstyliów,...   więcej »

| Strony 21–25

Wybrane aspekty kryminalistycznych badań śladu w postaci fragmentu wyrobu włókienniczego

Autorzy: Wąs-Gubala Jolanta

Badania odłączonych od wyrobu i przeniesionych na inne (obce) powierzchnie włókien, które ze względu na znikome rozmiary są niedostrzegalne lub słabo dostrzegalne okiem nieuzbrojonym, a ich ujawnienie jest możliwe dopiero po zastosowaniu określonych technik zabezpieczania, są...   więcej »

| Strony 26–29

Badania i rozwój

Wpływ warunków formowania na właściwości nanokompozytowych włókien PAN zawierających nanododatek srebra

Autorzy: Mikołajczyk Teresa, Szparaga Grzegorz

W pracy zbadano wpływ temperatury kąpieli koagulacyjnej oraz wartości wyciągu filierowego na strukturę porowatą i właściwości wytrzymałościowe włókien PAN zawierających w tworzywie nanododatek srebra. Otrzymane włókna odznaczają się wytrzymałością dochodzącą do 45 cN/tex przy jednocześnie podwyższonej...   więcej »

| Strony 30–36

Włókna chitozanowe modyfikowane keratyną

Autorzy: Wawro Dariusz, Stęplewski Włodzimierz, Wrześniewska-Tosik Krystyna

W artykule przedstawiono sposób wytwarzania włókien chitozanowych modyfikowanych keratyną pochodzącą z piór kurzych. Do badań zastosowano chitozan o właściwościach włóknotwórczych oraz wodną zawiesinę oczyszczonej keratyny. Do roztworu chitozanu w 3% kwasie octowym wprowadzano wodną zawiesiną keratyny....   więcej »

| Strony 37–42

Wpływ warunków testowania na wytrzymałość włókien bawełnianych i jutowych oraz przędz mieszankowych tych włókien

Autorzy: Xia Zhaopeng, Yu Jian-yong, Cheng Long-Di , Liu Lifang , Wang Weiming

Badano wytrzymałość włókien bawełnianych i jutowych oraz przędz wykonanych z mieszanek tych włókien przy różnych długościach zrywanych próbek zmieniając je od 5 mm do0 500mm. Wytrzymałość włókien i przędz analizowano na podstawie rozkładu Weibulla. Stwierdzono, że...   więcej »

| Strony 43–45

Badanie polepszenia komfortu termicznego i warunków przewodzenia wilgoci odzieży podczas użytkowania

Autorzy: Wu H. Y. , Zhang Wei-yuan, Li Jun

Reakcja tkanin na warunki termiczne i wilgoć jest uważana za najważniejszy czynnik wpływający na komfort lub dyskomfort ubrań podczas użytkowania. Celem przedstawionej pracy było znalezienie nowej metody oceny zastosowania zróżnicowanych tkanin w odzieży dla uzyskania maksymalnego...   więcej »

| Strony 46–51

Funkcjonalne materiały obiciowe w ochronie przed elektrycznością statyczną

Autorzy: Cieślak Małgorzata, Wróbel Stanisława , Kamińska Irena, Lao Marek

Wyroby włókiennicze przeznaczone do obszarów chronionych przed ESD powinny charakteryzować się bardzo małą podatnością do generowania ładunków elektrostatycznych. Zaprojektowano funkcjonalne materiały obiciowe o różnym przeznaczeniu użytkowym, spełniające wymagania ochrony przed elektrycznością statyczną. Przeprowadzono kompleksową ocenę ich...   więcej »

| Strony 52–58

Analiza pracy mechanizmu pozycjonującego w systemie wiązania dywanów

Autorzy: Topalbekitoglu Mehmet, Dülger L. Canan, Kireçci Ali

Przedstawiono analize pracy mechanizmu pozycjonujacego napedzanego silnikiem krokowym przeznaczonego do formowania węzłów dywanowych typu tureckiego. Zaprojektowano prototypowe krosno dywanowe dla sprawdzenia pracy zaproponowanego systemu pozycjonowania. Opracowano model matematyczny opisujący dynamikę pracy silnika krokowego. Wykonano badanie symulacyjne...   więcej »

| Strony 59–63

Prawa ruchu elektronicznego systemu wzorniczego w osnowowych maszynach dziewiarskich pracujących z dużą prędkością

Autorzy: Xia Feng-lin , Ge Ming-Qiao

W osnowowych maszynach dziewiarskich, pracujących z dużą prędkością, powszechnie stosowane są liniowe systemy regulacyjne. W celu poprawienia charakterystyki działania elektronicznego systemu sterującego wzdłużnym ruchem grzebienia iglicowego przeanalizowano prawa ruchu tego elementu przy przyjęciu trapezoidalnego kształtu krzywej...   więcej »

| Strony 64–67

Bilansowanie linii produkcyjnej odzieży poprzez symulację produkcji

Autorzy: Kursun-Bahadir Senem , Kalaoğlu Fatma

Dla uzyskania struktury linii produkcyjnej odzieży zapewniającej intensyfikację pracy, wybrano linię szwalniczą dla produkcji bluz. Dla zminimalizowania intensywności pracy zbilansowano linię produkcyjną stosując technikę symulacji. Rozpoczęto od szczegółowej analizy czynności i czasu ich wykonywania wzdłuż linii....   więcej »

| Strony 68–71

Wysokoobrotowa igłowarka z cylindrycznymi łożyskami ślizgowymi

Autorzy: Strzelecki Stanisław, Kapusta Henryk, Czaplicki Zdzislaw, Ruszkowski Kazimierz

Proces rozwoju włóknin i igłowarek wymaga zwiększenia wydajności poprzez, m.in. wzrost prędkości obrotowej igłowarki. Maszyny te oraz ich podzespoły poddane są znacznym obciążeniom dynamicznym. Niezawodna praca igłowarki zależy od właściwie skonstruowanych i wykonanych łożysk ślizgowych wału...   więcej »

| Strony 72–76

Zastosowanie technik elektroprzędzenia i elektronapylenia w otrzymywaniu włóknin nanokompozytowych

Autorzy: Jaworek Anatol, Jaworek Anatol, Krupa Andrzej, Lackowski M., Sobczyk Arkadiusz Tomasz, Czech T. , Ramakrishna Seeram, Sundarrajan Subramanian, Pliszka Damian, Pliszka Damian

Zbadano procesy elektroprzędzenia i elektronapylania jako narzędzia do produkcji włóknin nanokompozytowych z polimerów z nanocząstkami naniesionymi na ich powierzchnię. Sprawdzono przydatność dwóch podstawowych konfiguracji: elektronapylenia następującego po zakończeniu procesu elektroprzędzenia i równoczesnego elektronapylania i elektroprzędzenia z...   więcej »

| Strony 77–81

Optymalny kąt nachylenia strumienia wody dla poprawy wytrzymałości włóknin spętlanych strumieniem wody

Autorzy: Mbwana Suleiman Ndaro , Jin Xiang-yu, Chen Ting, Yu Chongwen

Opracowano eksperymentalne stanowisko dla określenia znaczenia kąta nachylenia strumienia wody podczas otrzymywania włóknin. Wytwarzano dwuskładnikowe włókniny stosując strumienie wody o różnym nachyleniu. Przeanalizowano wpływ kąta strumienia i oceniono biorąc jako kryterium wytrzymałość włókniny. Stwierdzono, że kąt...   więcej »

| Strony 82–86

Wpływ parametrów strukturalnych na proces filtracji aerozoli z ciekłą fazą rozproszoną w warstwowych układach włóknin wytwarzanych techniką “spun-lace”

Autorzy: Jankowski Tomasz

Warstwowe układy włóknin stanowią znaczącą pozycję wśród materiałów filtracyjnych stosowanych w systemach wentylacyjnych. Przebieg filtracji jest uzależniony od struktury układu włóknin, mechanizmów depozycji cząstek aerozolu, jak i warunków przepływu aerozolu. W artykule omówiono, w aspekcie modeli...   więcej »

| Strony 87–92

Porównanie modyfikacji powierzchni włókien PET z użyciem enzymów i substancji chemicznych w aspekcie zmian ich właściwości mechanicznych

Autorzy: Kardas Iwona, Lipp-Symonowicz Barbara, Sztajnowski Sławomir

W pracy porównano efekty modyfikacji chemicznej, jako tradycyjnego i najczęściej stosowanego sposobu modyfikacji włókien PET oraz modyfikacji biochemicznej, jako nowej alternatywnej metody. Materiał pomiarowy stanowiły włókna z PET o zróżnicowanej orientacji i krystaliczności, w wyniku różnego...   więcej »

| Strony 93–97

Wpływ obróbki tkanin z włókien poliestrowych wyładowaniami koronowymi na ich właściwości adhezyjne

Autorzy: Brzeziński Stefan, Połowiński Stefan, Kowalczyk Dorota , Karbownik Iwona , Malinowska Grażyna

Przedstawiono wyniki badań prowadzonych z zastosowaniem oryginalnego doświadczalnego urządzenia do generowania i aplikacji wyładowań koronowych - aktywatora, opisanego w FTEE 2009, Vol. 17, No. 1 (72) pp. 87-90. Stwierdzono, że poddawanie wyrobów/włókien poliestrowych oddziaływaniu wyładowań koronowych,...   więcej »

| Strony 98–102

Sztuka włókna

Moje unikalne systemy tworzenia osnowy

W artykule przedstawiono, na podstawie przykładów dzieł autora, możliwości unikalnego kształtowania tkanin artystycznych poprzez prowadzenie osnów odmiennych niż konwencjonalne. Podczas gdy w tkaninach technicznych osnowę stanowią zazwyczaj proste równoległe nitki, autor proponuje ułożenie nitek równoległe ale...   więcej »

| Strony 103–107

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook