Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (75) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Funkcjonalne materiały obiciowe w ochronie przed elektrycznością statyczną

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Wyroby włókiennicze przeznaczone do obszarów chronionych przed ESD powinny charakteryzować się bardzo małą podatnością do generowania ładunków elektrostatycznych. Zaprojektowano funkcjonalne materiały obiciowe o różnym przeznaczeniu użytkowym, spełniające wymagania ochrony przed elektrycznością statyczną. Przeprowadzono kompleksową ocenę ich właściwości elektrostatycznych w oparciu o wyniki pomiarów rezystancji powierzchniowej RS i skrośnej RV oraz czasu zaniku ładunku wyznaczonego za pomocą trzech metod: tryboelektrycznej, indukcyjnej i wyładowań koronowych. Zbadano również podatność opracowanych materiałów do elektryzacji w modelowych warunkach imitujących użytkowanie krzesła na rolkach, zgodnie z opracowaną metodą - tzw. „metodą krzesła”. Mierzono napięcie elektrostatyczne na ciele operatora, który użytkował krzesło na rolkach obite typową tkaniną oraz pokryte opracowanymi materiałami. Wszystkie badania przeprowadzono w temperaturze 23 ± 1 oC i wilgotności względnej 25 ± 2%. Opracowane materiały charakteryzują się trwałymi właściwościami antyelektrostatycznymi - rezystancją powierzchniową RS = 103 – 1010Ω, połówkowym czasem zaniku ładunku t50 od < 0,01 do 1,80 s i napięciem elektrostatycznym w zakresie 0,1 - 0,6 kV.

Tagi: textile upholstery material, ESD, permanent antistatic, charge decay time.

Cytowanie: Cieślak M., Wróbel S., Kamińska I., Lao M.; Functional Upholstery Materials for Protection Against Electrostatic Risk FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 4 (75) pp. 52-58.

Opublikowano w numerze nr 4 (75) / 2009, strony 52–58.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook