Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (75) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wybrane aspekty kryminalistycznych badań śladu w postaci fragmentu wyrobu włókienniczego

General problems of the fibre and textile industries

Autor:

  • Wąs-Gubala Jolanta
    Department of Criminalistics, Institute of Forensic Research, Kraków, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badania odłączonych od wyrobu i przeniesionych na inne (obce) powierzchnie włókien, które ze względu na znikome rozmiary są niedostrzegalne lub słabo dostrzegalne okiem nieuzbrojonym, a ich ujawnienie jest możliwe dopiero po zastosowaniu określonych technik zabezpieczania, są od lat prowadzone w celu ustalenia związku pomiędzy osobami, osobą a miejscem zdarzenia lub przedmiotem. Wartość dowodowa odnalezionego w przypadku konkretnego zdarzenia przestępczego śladu, w postaci przeniesionego włókna mogącego pochodzić ze znanego źródła, zależy od wielu czynników. Określone okoliczności zdarzenia, sposób zabezpieczenia śladów na jego miejscu, precyzja badań laboratoryjnych, barwa i rodzaj odnalezionych włókien, mierzalne efekty procesów destrukcyjnych mogą wzmocnić lub obniżyć wartość dowodową takiego śladu. W niniejszej publikacji przedstawiono rezultaty wieloaspektowych badań, prowadzonych w tym obszarze nauk sądowych, a dotyczące między innymi zagadnień związanych z interpretacją wyników badań analitycznych. Pozwoliły one wykazać jak ważny, w wyjaśnieniu okoliczności wielu zdarzeń przestępczych, może być ślad w postaci odłączonego od wyrobu włókna.

Tagi: single fibre, fibre trace, forensic examination, evidential value

Cytowanie: Wąs-Gubała J.; Selected Aspects of the Forensic Examination of Textile Traces. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 4 (75) pp. 26-29.

Opublikowano w numerze nr 4 (75) / 2009, strony 26–29.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook