Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (75) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ obróbki tkanin z włókien poliestrowych wyładowaniami koronowymi na ich właściwości adhezyjne

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Przedstawiono wyniki badań prowadzonych z zastosowaniem oryginalnego doświadczalnego urządzenia do generowania i aplikacji wyładowań koronowych - aktywatora, opisanego w FTEE 2009, Vol. 17, No. 1 (72) pp. 87-90. Stwierdzono, że poddawanie wyrobów/włókien poliestrowych oddziaływaniu wyładowań koronowych, powoduje szereg zmian, zarówno w budowie fizycznej, jak i chemicznej warstwy wierzchniej włókien, co wywołuje znaczące zmiany właściwości technologicznych i użytkowych wyrobów, zwłaszcza zmiany właściwości adhezyjnych, których zakres zależny jest od warunków procesowych zastosowanej obróbki, a w szczególności od jednostkowej energii modyfikacji (mocy wyładowań koronowych i czasu ich oddziaływania), właściwości modyfikowanych włókien, środowiska, w którym zachodzą wyładowania oraz cech konstrukcji aktywatora. Przedstawiono wyniki badań zmian stanu fizycznego warstwy wierzchniej włókien, na podstawie SEM i AFM, tensjometrycznych pomiarów swobodnej energii powierzchniowej, kąta zwilżania, włoskowatości, oraz budowy chemicznej warstwy wierzchniej, a w szczególności zmian stosunku molowego O/C oraz stężenia grup funkcyjnych zawierających tlen, techniką XPS i EDX. Jako skutek powodowanych oddziaływaniem wyładowań koronowych zmian w budowie chemicznej i fizycznej warstwy powierzchniowej włókien, zostały również przedstawione zachodzące zmiany właściwości technologicznych wyrobów z włókien PET, a w szczególności siły delaminacji wyrobów łączonych oraz jakości związania powłok polimerowych, a także odporności wydruków pigmentowych.

Tagi: polyester woven fabric, corona discharge, adhesion, surface energy, polarity, wettability, fibre surface properties.

Cytowanie: Brzeziński S., Połowiński S., Kowalczyk D., Karbownik I., Malinowska G.; Effect of Corona Discharge Treatment of Polyester Fabrics on their Adhesive Properties. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 4 (75) pp. 98-102.

Opublikowano w numerze nr 4 (75) / 2009, strony 98–102.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook