Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (75) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Prawa ruchu elektronicznego systemu wzorniczego w osnowowych maszynach dziewiarskich pracujących z dużą prędkością

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W osnowowych maszynach dziewiarskich, pracujących z dużą prędkością, powszechnie stosowane są liniowe systemy regulacyjne. W celu poprawienia charakterystyki działania elektronicznego systemu sterującego wzdłużnym ruchem grzebienia iglicowego przeanalizowano prawa ruchu tego elementu przy przyjęciu trapezoidalnego kształtu krzywej przyspieszenia. Analizie poddano również parametry, które wpływają na wzdłużny ruch grzebienia iglicowatego. Wyniki wskazują, że wydłużenie czasu ruchu tego elementu może pomóc w jego optymalizacji. Przy zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu tego elementu, jego czas działania można wydłużyć możliwie najwięcej i w ten sposób polepszyć operacyjną wydajność osnowowej maszyny dziewiarskiej.

Tagi: high speed warp knitting machine, linear servo control, patterning mechanism, electronic shogging, motion rule, trapezoidal acceleration curve

Cytowanie: Xia F., Ge M.; Motion Rule of Electronically Pattern System on a High Speed Warp Knitting Machine. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 4 (75) pp. 64-67.

Opublikowano w numerze nr 4 (75) / 2009, strony 64–67.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook