Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (75) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Zastosowanie technik elektroprzędzenia i elektronapylenia w otrzymywaniu włóknin nanokompozytowych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Zbadano procesy elektroprzędzenia i elektronapylania jako narzędzia do produkcji włóknin nanokompozytowych z polimerów z nanocząstkami naniesionymi na ich powierzchnię. Sprawdzono przydatność dwóch podstawowych konfiguracji: elektronapylenia następującego po zakończeniu procesu elektroprzędzenia i równoczesnego elektronapylania i elektroprzędzenia z dwóch niezależnych dysz kapilarnych. W badaniach włókna wytwarzane były z PVC, PSU lub PA6 rozpuszczonych w odpowiednich rozpuszczalnikach, natomiast nanocząstki TiO2, ZrO2, MgO, or Al2O3 o wielkości 20 do 100 nm tworzyły układ koloidalny w metanolu, który poddany był procesowi elektronapylenia.

Tagi: electrospinning, electrospraying, non-woven fabrics, nanofibers, nanocomposites.

Cytowanie: Jaworek A., Krupa A., Lackowski M., Sobczyk A.T., Czech T., Ramakrishna S., Sundarrajan S., Pliszka D.; Electrospinning and Electrospraying Techniques for Nanocomposite Non-Woven Fabric Production. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 4 (75) pp. 77-81.

Opublikowano w numerze nr 4 (75) / 2009, strony 77–81.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook