Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (75) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Porównanie modyfikacji powierzchni włókien PET z użyciem enzymów i substancji chemicznych w aspekcie zmian ich właściwości mechanicznych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W pracy porównano efekty modyfikacji chemicznej, jako tradycyjnego i najczęściej stosowanego sposobu modyfikacji włókien PET oraz modyfikacji biochemicznej, jako nowej alternatywnej metody. Materiał pomiarowy stanowiły włókna z PET o zróżnicowanej orientacji i krystaliczności, w wyniku różnego rozciągu technologicznego w zakresie wartości typowych dla asortymentów włókien o przeznaczeniu odzieżowym i technicznym. Określano wpływ zmiany budowy warstwy powierzchniowej włókien PET (mikrotopografia, budowa cząsteczkowa i nadcząsteczkowa) na ich wybrane właściwości powierzchniowe i objętościowe. zyskane rezultaty pokazały, że zmiany w ogólnej charakterystyce powierzchni włókien PET (mikrotopografi i hydrofilowość) prowadzą do zmian zarówno ich właściwości objętościowych (wybarwialność), jak i powierzchniowych (zwilżalność, pilling, usuwalność zabrudzeń oleistych, właściwości elektryczne). W przypadku enzymatycznej modyfikacji włókien zmiany właściwości mechanicznych włókien uzależnione są od rodzaju enzymu, szczególnie dla włókien o niskim stopniu rozciągu. Zmiany wydłużenia zrywającego są ogólnie większe w przypadku włókien modyfikowanych chemicznie.

Tagi: polyester fibres, surface modification, mechanical properties

Cytowanie: Kardas I., Lipp-Symonowicz B., Sztajnowski S.; Comparison of the Effect of PET Fibre Surface Modification Using Enzymes and Chemical Substances with Respect to Changes in Mechanical Properties. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 4 (75) pp. 93-97.

Opublikowano w numerze nr 4 (75) / 2009, strony 93–97.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook