Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer 2 (73)
AAA     ENG | POL

Numer 2 (73) / 2009

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Czynniki decydujące o sukcesie hiszpańskich firm tekstylnych – rozpoznawcza analiza wielokierunkowa

Autorzy: Llach Josep, Bikfalvi Andrea, Marqus Pilar

Obiektem badań była identyfikacja różnych cech małych i średnich przedsiębiorstw, które osiągnęły sukces w porównaniu do przeciętnych średnich i małych przedsiębiorstw działających w sektorze tekstylnym i odzieżowym. Zastosowano metodę wielokrotnej analizy przypadków 12 firm na podstawie...   więcej »

| Strony 7–11

Badania i rozwój

Włókna z alginianu cynku z nanododatkiem trójfosforanu wapnia (TCP)

Autorzy: Mikołajczyk Teresa, Boguń Maciej, Kurzak Andrzej, Szparaga Grzegorz

Opracowano warunki wytwarzania włókien z alginianu cynkowego zawierające nanododatek trójfosforanu wapniowego (TCP). Określono wpływ podstawowych parametrów procesu formowania: temperatury, stężenia kąpieli zestalającej i plastyfikacyjnej oraz wartości wyciągu filerowego na strukturę porowatą i właściwości wytrzymałościowe nanokompozytowych włókien...   więcej »

| Strony 12–18

Wpływ obróbki plazmowej pod ciśnieniem atmosferycznym na wybrane właściwości tkanin bawełnianych

Autorzy: Karahan H. A., Özdoğan Esen, Demir A., Aydin H., Seventekin N.

Stosowano obróbkę plazmą w atmosferze powietrza i argonu pod ciśnieniem atmosferycznym dla modyfikacji wybranych właściwości bielonych tkanin bawełnianych o splocie płóciennym. Oceniano wybrane właściwości fizyczne takie jak pilling, oporność termiczna, przepuszczalność pary wodnej i powietrza oraz...   więcej »

| Strony 19–22

Geometryczny model zintegrowanych trójwymiarowych komórkowych struktur tkackich

Autorzy: Tian Wei , Zhu Chengyan , Wang Shanyuan

Zgodnie z geometrycznym wzorem systemów przędzy w trójwymiarowych zintegrowanych strukturach tkackich opracowano model geometryczny. Długość i kąt zorientowania struktur przędzy w każdym z systemów w obrębie jednostkowej komórki został obliczony w celu możliwości przewidzenia objętości frakcji...   więcej »

| Strony 23–27

Model rozpływu prądu w tkaninach elektroprzewodzących

Autorzy: Banaszczyk Jędrzej , De Mey Gilbert, Schwarz Anne, Van Langenhove Lieva

W pracy badano rozkład prądu w elektroprzewodzących warstwach tkanin. Przedyskutowano stosowanie iteratywnej metody rozwiązywania bardzo dużych sieci oporów stosowanych dla modelowania gęstości prądów płynących w warstwach tekstylnych. czynnikami, które brano pod uwagę były przewodność elektryczna włókien,...   więcej »

| Strony 28–33

Przepuszczalność promieniowania UV, a struktura przestrzeni międzynitkowych w tkaninach

Autorzy: Dulęba-Majek Małgorzata

Artykuł przedstawia metodę projektowania tkanin o założonych wcześniej właściwościach. Opracowana metoda projektowania tkanin analityczno – syntetyczna składa się z dwu etapów. W pierwszym dokonano analizy postaci kanałów międzynitkowych oraz przedstawiono ich pełną charakterystykę pod względem przepuszczalności...   więcej »

| Strony 34–38

Sorpcja i transport wody w tkaninach frotowych

Autorzy: Petrulyte Salvinija, Baltakyte Renata

Badania sorpcji i transportu wilgoci prowadzono dla trzech wybranych wariantów tkanych struktur frotowych. Tkaniny frotowe wyprodukowano stosując lniany wątek jako przędzę okrywową oraz przędze bawełniane lub lniane na osnowę podstawową i wątek. Analizowano proces sorpcji...   więcej »

| Strony 39–45

Absorpcja i transport wilgoci w szybkoschnących tkaninach z włókien o strukturze plastra miodu

Autorzy: Wang Faming , Wang Faming , Wang Faming , Zhou Xiaohong, Wang Shanyuan

Nowy rodzaj mikroporowatych włókien poliestrowych o strukturze plastra miodu został użyty do opracowania tkanin wykazujących dobrą absorpcję wilgoci i szybkoschnących. Przedstawiono szczegółowo opracowanie tych tkanin oraz procesy wykańczalnicze. Dla siedmiu wyprodukowanych tkanin określono transport wody, przepuszczalność...   więcej »

| Strony 46–49

Wpływ ścierania na przepuszczalność powietrza i straty masy oddychających tkanin membranowych

Autorzy: Padleckienė Ingrida , Petrulis Donatas

Artykuł przedstawia badania przepuszczalności powietrza względnych strat masy oddychających tkanin membranowych poddanych ścieraniu. Ścieraniu poddano zróżnicowane próbki tkanin po obydwu stronach. Stosowano urządzenie Martindale zmieniając ilość cykli ścierania. Specjalną uwagę poświęcono ścieraniu warstwy pokrycia. Przedyskutowano tendencje...   więcej »

| Strony 50–54

Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do oceny zmian powierzchni płaskich wyrobów włókienniczych poddanych pillingowaniu

Autorzy: Jasińska Izabela

W artykule przedstawiono zasady nowej metody oceny pillingu płaskich wyrobów włókienniczych ze szczególnym uwzględnieniem dzianin . Podstawą opracowanej metody jest analiza cyfrowych kolorowych (model RGB) obrazów powierzchni dzianiny poddanej pillingowi. Zastosowanie modelu RGB dla akwizowanych obrazów...   więcej »

| Strony 55–58

Włókna dywanowe modyfikowane TiO2/Ag ograniczające ekspozycję na nikotynę

Autorzy: Cieślak Małgorzata, Schmidt Hubert, Świercz Radosław , Wąsowicz Wojciech

W pracy przedstawiono badania podatności włókien poliamidowych i polipropylenowych, stosowanych do produkcji włókienniczych pokryć podłogowych, do sorpcji nikotyny pochodzącej z powietrza zanieczyszczonego dymem tytoniowym (ETS) oraz nikotyny w postaci czystej. Włókna polipropylenowe modyfikowano ditlenkiem tytanu pokrytym...   więcej »

| Strony 59–65

Włókiennicze układy warstwowe chroniące przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Autorzy: Brzeziński Stefan, Rybicki Tomasz , Karbownik Iwona , Malinowska Grażyna, Rybicki Edward, Szugajew Lech , Lao Marek, Śledzińska Katarzyna

Przedmiotem artykułu są wyniki badań zrealizowanych w Instytucie Włókiennictwa w Łodzi, ukierunkowanych na opracowanie wielowarstwowych płaskich lub przestrzennych włokienno-tworzywowych materiałów ekranujących promieniowanie elektromagnetyczne (PEM), charakteryzujących się możliwie wysoką wartością współczynnika absorpcji, tzw. tłumienia wtrąconego ≥ 40%....   więcej »

| Strony 66–71

Przepuszczalność pary wodnej dzianin w różnych warunkach klimatycznych

Autorzy: Skenderi Zenun, Salopek Čubrić Ivana, Srdjak Miroslav

Komfort materiałów tekstylnych jest przedmiotem wielu badań ponieważ zależy od niego samopoczucie użytkowników tych tkanin. Celem tych badań była symulacja przepuszczalności pary wodnej przez dzianiny w różnych warunkach klimatycznych. Badano dzianiny składające się w 100% z...   więcej »

| Strony 72–75

Modelowanie procesu dziania w aspekcie optymalizacji parametrów konstrukcyjnych osnowarek

Autorzy: Mikołajczyk Zbigniew

Zdefiniowano założenie fizycznego I matematycznego uogólnionego modelu procesu dziania odnoszącego się zarówno do dzianin kolumienkowych izo- jak i anizostrukturalnych. W procesie badań zarówno symulacyjnych jak i optymalne parametry konstrukcyjne osnowarek ze względu na minimalne obciążenia dynamiczne...   więcej »

| Strony 76–81

Termoplastyczne folie wykonane z super drobnego pyłu wełnianego

Autorzy: Wang Xin , Xu Weilin , Li Wenbin, Wang Xungai

W artykule przedstawiono badania , w których super drobny pył wełniany był plastyfikowany gliceryną i prasowany na gorąco dla otrzymania termoplastycznych błon. Fotografie SEM wskazują, że pył został stopiony i przetworzony w folie o gładkiej powierzchni...   więcej »

| Strony 82–86

Enzymatyczna obróbka wstępna bawełny. Część II. Wydzielanie nadtlenku wodoru w kąpieli usuwającej klejonkę oraz podczas bielenia

Autorzy: Aniş Pervin , Davulcu Asim , Eren Hüseyin Aksel

Przedmiotem badań była utylizacja kąpieli usuwającej klejonkę materiałów impregnowanych skrobią poprzez enzymy glikozydazy stosowane do bielenia w celu wydzielenia nadtlenku wodoru z glukozy zawartej w usuwanej skrobi. Enzymy glukozydazy są wydajne tylko przy dużych ilościach glukozy....   więcej »

| Strony 87–90

Fluorescencyjne barwniki pochodnych naftalimidu dla barwienia włókien poliestrowych

Autorzy: Stolarski Roland

Szereg fluorescencyjnych barwników pochodnych 4-aminonaftalimidu zostało zsyntezowanych w dużej mierze po raz pierwszy. Strukturę otrzymanych barwników określono poprzez analizę1H NMR a ich właściwości zostały scharakteryzowane za pomocą chromatografii cienkowarstwowej (TLC) oraz poprzez pomiar temperatury topnienia....   więcej »

| Strony 91–95

Interakcja silnika napędowego i osiowo poruszającej się belki w maszynach włókienniczych

Autorzy: Zajączkowski Jerzy

W pracy sformułowano matematyczny model belki o ruchu zwrotnym napędzanej silnikiem elektrycznym. Równanie różniczkowe cząstkowe zastąpiono równaniem różniczkowym opisującym pierwszą postać drgań. Wykorzystując zasadę prac wirtualnych wyprowadzono równanie układu napędowego. Układ równań został rozwiązany numerycznie. Pokazano,...   więcej »

| Strony 96–98

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook