Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (73) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Czynniki decydujące o sukcesie hiszpańskich firm tekstylnych – rozpoznawcza analiza wielokierunkowa

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Obiektem badań była identyfikacja różnych cech małych i średnich przedsiębiorstw, które osiągnęły sukces w porównaniu do przeciętnych średnich i małych przedsiębiorstw działających w sektorze tekstylnym i odzieżowym. Zastosowano metodę wielokrotnej analizy przypadków 12 firm na podstawie jakościowych i ilościowych danych uzyskanych poprzez ankietowanie. Na podstawie ostatnio opublikowanej literatury naukowej stosowaliśmy cztery główne czynniki tłumaczące sukces: korzystanie z wiedzy (R&D) i akwizycja, aktywność innowacyjna, charakterystyka produktu i rynku oraz stosowana strategia. Wyniki naszych badań wskazują, że wysoki poziom badań i rozwoju oraz akwizycja wiedzy nie tłumaczą dostatecznie sukcesu firmy. Stwierdzono, że firmy osiągające sukces charakteryzują się wysokim poziomem aktywności innowacyjnej i innowacyjność jest ich strategicznym priorytetem będąc kluczowym czynnikiem sukcesu. Z analizy wynika również, że istotne znaczenie dla sukcesu ma stosowanie strategii nisz określonych popytem.

Tagi:

textile, innovation, textile/clothing sector, SME, Spain

Cytowanie:

Llach J., Bikfalvi A., Marques P.; What are the Success Factors for Spanish Textile Firms? An Exploratory Multiple-Case Study. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 2 (73) pp. 7-11.

Opublikowano w numerze nr 2 (73) / 2009, strony 7–11.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook