Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (73) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ ścierania na przepuszczalność powietrza i straty masy oddychających tkanin membranowych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Artykuł przedstawia badania przepuszczalności powietrza względnych strat masy oddychających tkanin membranowych poddanych ścieraniu. Ścieraniu poddano zróżnicowane próbki tkanin po obydwu stronach. Stosowano urządzenie Martindale zmieniając ilość cykli ścierania. Specjalną uwagę poświęcono ścieraniu warstwy pokrycia. Przedyskutowano tendencje w zależnościach pomiędzy ilością cykli ścierania i właściwościami tkanin. wyniki badań wskazują na istnienie zależności nieliniowych.

Tagi:

abrasion, air permeability, breathable-coated fabric, mass loss, relationships.

Cytowanie:

Padleckienė I., Petrulis D.; Effect of Abrasion on the Air Permeability & Mass Loss of Breathable-Coated Fabrics. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 2 (73), pp. 50-54.

Opublikowano w numerze nr 2 (73) / 2009, strony 50–54.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook