Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer 1 (72)
AAA     ENG | POL

Numer 1 (72) / 2009

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Analiza ekonomiczna rynku tekstyliów i odzieży podczas końcowej fazy ustaleń ACT/WTO

Autorzy: Wysokińska Zofia

Celem artykułu jest prezentacja głównych tendencji w globalnym i europejskim handlu towarami tekstylnymi i odzieżowymi oraz pozycji konkurencyjnej różnych regionów i produktów, ze szczególnym uwzględnieniem azjatyckich krajów Dalekiego Wschodu w kontekście procesów liberalizacyjnych w ramach WTO....   więcej »

| Strony 7–12

Badania i rozwój

Analiza porównawcza różnych metod elektroprzędzenia stosowanych do formowania nanowłókien

Autorzy: Cengiz Funda, Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia, Chrzanowski Michał, Göktepe Fatma

Nanowłókna formowane mogą być techniką elektroprzędzenia znaną w literaturze już od dłuższego czasu. Jednakże, nadal istnieją pewne problemy związane z tą techniką, jak np. mała wydajność produkcji, zatykanie się kapilar, itd. Ostatnio, w celu rozwiązania tychże...   więcej »

| Strony 13–19

Wpływ rozciągu plastyfikacyjnego i rozkładu stopni rozciągu na strukturę i właściwości włókien z nanokompozytu poliimidoamidowego zawierającego montmorylonit

Autorzy: Mikołajczyk Teresa, Olejnik Magdalena

Badano wpływ jedno- i dwustopniowego procesu rozciągu na strukturę i właściwości włókien z nanokompozytu poliimidoamidowego zawierającego montmorylonit. Analiza porównawcza wyprodukowanych włókien pozwoliła na wytypowanie odpowiednich warunków technologicznych dla procesu rozciągania. Stwierdzono, że ze wzrostem temperatury...   więcej »

| Strony 20–25

Badanie paeametrów nieregularności przęd\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\y za pomocą sensorów optycznych

Autorzy: Carvalho Vítor, Cardoso Paulo , Belsley Michael , Vasconcelos Rosa M. , Soares Filomena O.

Przedstawiono oryginalny system dla pomiaru średnicy przędzy, przetwarzając odpowiednio sygnał optyczny dla wyeliminowania wpływu włochatości przędzy na sygnał wyjściowy przyrządu. System składa się z układu optycznego przetwarzania obrazu, chakteryzującego średnicę włókna oraz układu elektronicznego przetwarzającego optyczny...   więcej »

| Strony 26–32

Metoda optymalizacji grubości konstrukcji włókienniczych przy sprzężonym transporcie ciepła i masy

Autorzy: Korycki Ryszard

Nieustalony, sprzężony transport ciepła i masy w konstrukcjach włókienniczych definiuje się za pomocą równań stanu oraz układu warunków brzegowych i początkowych. Równania stanu według Henry’ego/Davida i Nordona opisują bilans masy wewnątrz konstrukcji włókienniczej, bilans zachowania energii...   więcej »

| Strony 33–38

Modelowanie zmian struktury tkaniny poddanej statycznym obciążeniom

Autorzy: Barburski Marcin, Masajtis Józef

Celem pracy było opracowanie nowego sposobu modelowania zachowań struktur tkanych poddanych obciążeniom statycznym. Jako podstawę rozpoczęcia tych działań użyto klasycznego nomogramu Painter’a. Modelowanie przeprowadzono poprzez realizację następujących celów naukowo - badawczych: - analiza zachowań struktur tkanych...   więcej »

| Strony 39–44

Analizowano wpływ parametrów strukturalnych tkanin i koloru nitek na stopień ochrony przed promieniowaniem UV

Autorzy: Gabrijelčič Helena, Urbas Raša, Sluga Franci , Dimitrovski Krste

Celem badań była analiza wpływu współczynnika wypełnienia powierzchniowego oraz kolorystyki tkaniny na przepuszczalność promieniowania UV i współczynnik ochrony (UPF) przed tym promieniowaniem. Badano tkaniny o małej masie powierzchniowej, o splocie atłasowym o różnej gęstości nitek osnowy...   więcej »

| Strony 46–54

Przewidywanie ochrony przed promieniowaniem UV tkanin bawełnianych barwionych barwnikami reaktywnymi

Autorzy: Dobnik-Dubrovski Polona, Brezocnik Miran

Materiały tekstylne stanowią proste zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Jako miernik zabezpieczenia przed promieniowaniem UV wprowadzono powszechnie współczynnik UPF. W pracy opisano wpływ takich parametrów konstrukcyjnych tkaniny jak; gęstość liniowa przędź, typ splotu, względna gęstość tkaniny, dwufunkcyjnych...   więcej »

| Strony 55–59

Efektywność ekranowania promieniowania elektromagnetycznego i założenia projektowania struktur warstwowych włókienniczych materiałów osłonowych

Autorzy: Brzeziński Stefan, Rybicki Tomasz , Malinowska Grażyna, Karbownik Iwona , Rybicki Edward, Szugajew Lech

W wielu przypadkach, celem uzyskania wymaganego stopnia ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym (PEM), emitowanym przez pracujące urządzenia elektryczne i elektroniczne, niewystarczające jest zastosowanie tylko materiałów ekranujących „nieprzepuszczających” promieniowania w wyniku jego odbicia, ale niezbędne są ekrany (materiały)...   więcej »

| Strony 60–65

Tekstylia haftowane rozpiętymi pierścieniami jako bariery przeciwko promieniowaniu elektromagnetycznemu w zakresie mikrofalowym

Autorzy: Kozakevicius Vladimiras, Brazis Romuald

W celu uzyskania barier chroniących człowieka przed mikrofalowym promieniowaniem elektromagnetycznym, zastosowano metodę haftowania tkanin poliestrowych i lnianych elementami elektroprzewodzącymi o specjalnym kształcie (rozpiętych pierścieni), zapewniającym wzmożone tłumienie fal w wybranym paśmie 7-10 GHz. Kształt, właściwości materiału...   więcej »

| Strony 66–70

Wpływ ciśnienia na powierzchniową gęstość ładunku wytwarzanego w dwuwarstwowym układzie dielektryków

Autorzy: Kacprzyk Ryszard, Lewandowski Marcin

W pracy przedstawiono uproszczony opis mechanizmu przetwarzania rozkładu ciśnienia na rozkład potencjału oraz doświadczalne rozkłady potencjału otrzymane dla warstwowego układu dielektryków poddanego działaniu niejednorodnych obciążeń, w tym impulsowych. Układ zawierał warstwę miękką, wykonaną ze spienionego poliuretanu...   więcej »

| Strony 71–74

Matematyczny model pneumatycznego przędzenia włókien ze stopu izotaktycznego polipropylenu. Cz. III. Obliczenia komputerowe dynamiki procesu

Autorzy: Jarecki Leszek, Lewandowski Zbigniew

Przedstawiono wyniki symulacji komputerowej pneumatycznego przędzenia włókien ze stopu izotaktycznego polipropylenu opartej na modelu matematycznym procesu. Obliczenia modelowe przewidują występowanie na osi przędzenia dwóch stref dynamicznych oddziaływania strumień powietrza - strugi polimeru: strefa aktywnego oddziaływania aerodynamicznego...   więcej »

| Strony 75–80

Ocena wpływu rozkładu włókien szklanych w osnowie poliamidowej podczas procesu konsolidacji na właściwości mechaniczne kompozytów szkło/PA6

Autorzy: Krucińska Izabella, Gliścińska Eulalia, Mäder E. , Häβler R.

W artykule przedstawiono zależność pomiędzy rozkładem włókien szklanych w osnowie z poliamidu 6 podczas procesu konsolidacji a właściwościami mechanicznymi kompozytów szkło/PA6. Do wytworzenia kompozytów zostały użyte trzy rodzaje specjalnie zaprojektowanych przędz hybrydowych. Różna struktura przędz...   więcej »

| Strony 81–86

Nanoszenie nanowarstw kompleksów polimerowych na aktywowane wyładowaniami koronowymi tekstylia poliestrowe

Autorzy: Brzeziński Stefan, Kowalczyk Dorota , Połowiński Stefan

Wykonano aktywację tkaniny poliestrowej za pomocą wyładowań koronowych z zastosowaniem prototypowego urządzenia własnej konstrukcji. Oznaczono ilość tworzących się na powierzchni włókien grup kwasowych i dobrano jednostkowe energie aktywacji, odpowiednie do zastosowania metody Layer-by-Layer (L-b-L). Wyznaczono kąty...   więcej »

| Strony 87–90

Elastyczny naprężacz przędzy z nieciągłą warstwą ochronną odporną na zużycie

Autorzy: Celichowski Grzegorz , Cichomski Michał , Psarski Maciej , Wiśniewski Marek

Drgania poprzeczne i wzdłużne przędzy nadal stanowią poważny problem naukowy o dużym znaczeniu utylitarnym – szczególnie w tkactwie, gdzie w znacznej mierze wpływają one na jakość produkowanej tkaniny. Dodatkowego znaczenia temu problemowi przydaje dokonany – i...   więcej »

| Strony 91–96

Pomiary temperatury w tekstronicznym ubraniu strażackim i wizualizacja ich wyników

Autorzy: Gniotek Krzysztof, Gołębiowski Jacek , Leśnikowski Jacek

W pracy przedstawiono system zaprojektowany dla potrzeb monitorowania temperatury w tekstronicznym ubraniu strażackim. System zbudowany jest z zespołu czujników umieszczonych w ubraniu, bezprzewodowego łącza przesyłania danych do centralnego komputera oraz z układu wizualizacji. W artykule zaprezentowano...   więcej »

| Strony 97–101

Opracowanie optymalnej struktury siatek chirurgicznych do zaopatrywania przepuklin

Autorzy: Struszczyk Marcin H., Struszczyk Marcin H., Rogaczewska Agnieszka , Dobrowolska Anna , Majcherek Zygmunt

Jednymi z najczęściej wykonywanych zabiegów w chirurgii ogólnej są operacje zaopatrywania przepuklin (łac. hernia). Problem ten dotyczy około 4% populacji ludzkiej. Czynnikiem znacznie obniżającym efektywność wspomnianych zabiegów, zwanych także hernioplastyką, jest wysokie ryzyko nawrotu, co prowadzi...   więcej »

| Strony 102–108

Konferencje, targi, wystawy

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook