Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (72) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ rozciągu plastyfikacyjnego i rozkładu stopni rozciągu na strukturę i właściwości włókien z nanokompozytu poliimidoamidowego zawierającego montmorylonit

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badano wpływ jedno- i dwustopniowego procesu rozciągu na strukturę i właściwości włókien z nanokompozytu poliimidoamidowego zawierającego montmorylonit. Analiza porównawcza wyprodukowanych włókien pozwoliła na wytypowanie odpowiednich warunków technologicznych dla procesu rozciągania. Stwierdzono, że ze wzrostem temperatury kąpieli plastyfikacyjnej występował wzrost możliwego do osiągnięcia stopnia rozciągu a tym samym wzrost wytrzymałości otrzymywanych włókien poliimidoamidowych. Towarzyszyło temu zmniejszenie właściwości sorpcyjnych przy 65%RH i wartości retencji wody. Stwierdzono, że stosując proces dwustopniowego rozciągu można uzyskać, tylko nieznacznie wyższe niż przy procesie jednostopniowym, właściwości wytrzymałościowe dla badanych włókien. Z drugiej strony proces jednostopniowego rozciągu jest korzystniejszy z punktu widzenia wzrostu właściwości sorpcyjnych przy średnim poziomie wytrzymałości rzędu 12.5 cN/tex. Proces jednostopniowy jest również korzystniejszy z technologicznego punktu widzenia jako proces prostszy.

Tagi: polyimidoamide, nano-composites fibres, montmorillonite, nano-particles , tenacity, porosity, sorption properties, single-stage process, two-stage process.

Cytowanie: Mikołajczyk T., Olejnik M.; Influence of the Plastification Drawing Conditions and Distribution of Drawing Ratios on the Structure and Properties of Fibres Made of a Polyimidoamide Nanocomposite Containing Montmorillonite. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, January/March 2009, Vol. 17, No. 1 (72) pp. 20-25.

Opublikowano w numerze nr 1 (72) / 2009, strony 20–25.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook