Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer 6 (77)
AAA     ENG | POL

Numer 6 (77) / 2009

Pierwsza strona       Spis treści
 

Badania i rozwój

Budowa i właściwości włókien chruścików piątego stadium larwalnego gatunku Hydropsyche angustipennis

Autorzy: Tszydel Mariusz, Sztajnowski Sławomir , Michalak Marina, Wrzosek Henryk, Kowalska Stanislawa, Krucińska Izabella, Lipp-Symonowicz Barbara

Chruściki (Trichoptera) są owadami posiadającymi zdolność do produkcji oprzędu w fazie larwalnej, cenną umiejętność zwłaszcza dla współczesnej nauki, która poszukuje materiałów pochodzenia naturalnego. Celem pracy było porównanie właściwości wydzieliny gruczołów przędnych chruścików z jedwabiem klasycznym i...   więcej »

| Strony 7–12

Właściwości wytrzymałościowe włókien poliakrylonitrylowych (PAN) modyfikowanych nanorurkami węglowymi w aspekcie struktury porowatej i nadmolekularnej włókien

Autorzy: Mikołajczyk Teresa, Rabiej Stanislaw, Szparaga Grzegorz, Boguń Maciej, Fraczek-Szczypta Aneta, Błażewicz Stanisław

W pracy zbadano wpływ rodzaju nanorurek węglowych na strukturę porowatą i nadmolekularną prekursorowych włókien poliakrylonitrylowych. Ustalono związek pomiędzy strukturą wytworzoną po dwu i trójetapowym procesie rozciągania, a właściwościami wytrzymałościowymi tych włókien. Parametry strukturalne i właściwości włókien...   więcej »

| Strony 13–20

Badanie reologicznych, termicznych i mechanicznych właściwości polipropylenowo-ceramicznych kompozytów i włókien

Autorzy: Marcinčin Anton, Hricová Marcela, Marcinčin Konštantin, Hoferiková Alena

W artykule przedstawiono przędzenie włókien polipropylenowych z udziałem montmorylonitu oraz strukturę i wybrane właściwości tych włókien. W eksperymentalnych badaniach stosowano handlowo dostępny montmorylonit (Cloisite15A i Cloisite30B). Organo-ceramiczne składniki wprowadzano do matrycy polimerowej w postaci dyspersji o dużym...   więcej »

| Strony 22–28

Wpływ nieorganicznych wypełniaczy na właściwości barierowe przeciw promieniowaniu UV, termiczną i foto-degradację włókien polipropylenowych

Autorzy: Marcinčin Anton, Hricová Marcela, Ujhelyiová Anna, Brejka Ondrej, Michlík Peter, Duliková Mária, Strecká Zuzana, Chmela Stefan

Właściwości barierowe przeciwko promieniowaniu UV oraz stabilność podczas naświetlania włókien polipropylenowych stanowią istotne czynniki przy projektowaniu odzieży sportowej i rekreacyjnej. Ponadto stabilność termiczna jest pożądaną cechą przy przędzeniu oraz dalszej obróbce termicznej włókien i wykonanych z...   więcej »

| Strony 29–35

Roztwory celulozy i fibroiny z Bombnyx mori w chlorku 1-butyl-3-metyloimidozoluties.

Autorzy: Kuzmina Olga G., Kuzmina Olga G., Sashina Elena S., Novoselov Nikolay P., Zaborski Marian

Mieszaniny celulozy i fibroiny z Bombyx mori w roztworach chlorku 1-butyl-3-metyloimidozolu badano za pomocą analizy termo-grawimetrycznej, spektroskopii IR, analizy rozproszenia promieniowania rentgenowskiego oraz metod wiskozymetrycznych. Najsilniejsze międzycząsteczkowe oddziaływanie stwierdzono przy 20% zawartości fibroiny w mieszaninie. Na podstawie...   więcej »

| Strony 36–39

Nanowłókna z alkoholu poliwinylowego formowane poprzez elektroprzędzenie dla celów filtracji gazul

Autorzy: Daneleviciute-Vaisnienee Agne, Buika Gintaras

Nanowłókna można łatwo produkować poprzez elektroprzędzenie z roztworów polialkoholu winylowego. Takie nanowłókna w połączeniu z polipropylenową włókniną mogą stanowić cenny materiał filtracyjny. Struktura charakteryzująca się dużą powierzchnią zewnętrzną i porowatością stanowi idealny materiał dla licznych zastosowań filtracji...   więcej »

| Strony 40–43

Wpływ wielkości skrętu na właściwości przędz pokrytych preparacją

Autorzy: Kovačević Stana, Gordoš Dubravka

Badano wpływ wielkości skrętu na naniesienie preparacji, odporność na ścieranie i siłę zrywającą przędz bawełnianych. Wybrano przędze bawełniane różniące się tylko wielkością skrętu dla przeprowadzenia testów. Proces naniesienia preparacji przeprowadzany był na maszynie laboratoryjnej. Warunki naniesienia preparacji...   więcej »

| Strony 44–49

Analiza wybranych właściwości fizjologicznych wyrobów membranowych wpływających na komfort użytkowania wyrobów odzieżowych

Autorzy: Frydrych Iwona, Sybilska Wioletta, Wajszczyk Małgorzata

Przeprowadzając badania właściwości ciepłochronnych materiałów odzieżowych, które sprowadzają się głównie do określenia parametrów izolacyjności cieplnej można uzyskać dużo cennych informacji, które razem tworzą szeroką charakterystykę tych materiałów. Znając wartości parametrów izolacyjności cieplnej materiałów odzieżowych można rozpocząć dopiero...   więcej »

| Strony 50–55

Próba modelowania i optymalizacji procesu teksturowania z fałszywym skrętem włókien poliestrowych E. A. Silva

Autorzy: Silva Edmir A., Paiva A. P., Balestrassi P. P., Silva C. E. S.

Wprowadzanie norm ISO spowodowało, że duża ilość firm zaczęła gromadzić obszerne dane dotyczące stosowanych procesów produkcyjnych. Przedsiębiorstwa realizujące procesy teksturowania fałszywym skrętem wykorzystywały zgromadzone dane dla ustalenia warunków procesu i udoskonalenia jego przebiegu. W artykule wykazano,...   więcej »

| Strony 57–62

Nowa metoda otrzymywania wieloosiowych tkanin przestrzennych - możliwość realizacji prototypowego tkania z zastosowaniem rurowego podajnika wątku

Autorzy: Bilisik A. Kadir

Skonstruowano prototyp wieloosiowej 3D maszyny tkackiej oraz badano możliwość pracy tej maszyny. Opracowano szereg wieloosiowych 3D i 3D ortogonalnych członów maszyny dla próbnego wyprodukowania wstępnych wzorników. Wieloosiowe zespoły tkające zostały opisane i zrealizowane na podstawie wstępnego...   więcej »

| Strony 63–69

Analiza fizycznych podstaw obiektywnego systemu określania chwytu dzianin

Autorzy: Hasani Hossein, Planck Heinrich

W artykule opisano opracowanie sumarycznego obiektywnego systemu określania chwytu dzianin. Przeprowadzono testy z wykorzystaniem specjalnego urządzenia do przeciągania dzianin pomiędzy dwoma równoległymi płytami zamocowanego na zrywarce. Płyta bazowa zaopatrzona była w centryczny otwór a płyta dystansowa umieszczona...   więcej »

| Strony 70–75

Wpływ właściwości przędzy na piling dzianin kaszmirowych

Autorzy: Li Long, Jia Guigin, Zhou Wei

Czynnikami wpływającymi na jakość tkanin i dzianin są właściwości włókien i przędzy, struktura materiału, i warunki użytkowania. Włókna kaszmirowe będące kosztownym surowcem charakteryzują się małą średnicą, gładkością powierzchni oraz małą długością włókien odcinkowych. Piling dzianin kaszmirowych...   więcej »

| Strony 76–79

Badanie wpływu zestawu materiałów użytych do produkcji ubrań dla strażaków na właściwości termiczne ubrań

Autorzy: Cui Zhiying, Zhang Wei-yuan

Zabezpieczenie termiczne oraz transport wilgoci są ważnymi czynnikami, które muszą być brane pod uwagę przy produkcji ubrań strażackich. Testowano 16 zestawów ubrań określając skuteczność ochrony termicznej oraz szybkość transportu pary wodnej. Określono, że zewnętrzna tkanina odporna na...   więcej »

| Strony 80–83

Wstępne badania nad konstrukcją i działaniem tekstylnych termoelementów

Autorzy: Ziegler Stefan, Frydrysiak Michał

W artykule przedstawiono wstępne badania tekstylnych termoelementów jako czujników temperatury. Tekstylne termoelementy różnią się od tradycyjnych, nie tylko zestawieniem materiałów elektroprzewodzących, z których są wykonane, ale również konstrukcją termoelektrod. W pracy zbadano różne rodzaje tekstylnych termoelementów...   więcej »

| Strony 84–88

Obwodowa odkształcalność poliuretanowych protez naczyniowych o małej średnicy wzmocnionych elastycznymi dzianinami rurkowymi

Autorzy: Yang Hongjun, Xu Weilin , Ouyang Chenxi, Zhou Fei, Cui Weigang

Poliuretanowe protezy naczyniowe o małej średnicy zostały wyprodukowane z czystego poliuretanu jak również z poliuretanu wzmocnionego rządkowymi dzianinami rurkowymi. Dla wyprodukowania dzianin stosowano mieszaninę teksturowanych przędz poliestrowych i przędzy Spandex, które przerabiano na specjalnie wykonanej rządkowej maszynie...   więcej »

| Strony 89–92

Opracowanie resorbowalnego uszczelnienia protez naczyniowych z polimerów syntetycznych

Autorzy: Niekraszewicz Antoni, Kucharska Magdalena, Kardas Iwona, Szadkowski Marek

Opracowano metodę uszczelnienia ścianek sztucznych naczyń krwionośnych przy wykorzystaniu resorbowalnego syntetycznego materiału polimerowego. Zastosowano biozgodne kopolimery poli(DL-laktydo-ko-glikolid) typu Resomer. Matrycę stanowiła poliestrowa dwustronnie welurowana dziana proteza naczyniowa DALLON H. Powłoka uszczelniająca była nanoszona na powierzchnię protezy kombinowaną...   więcej »

| Strony 93–98

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook