Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (77) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie reologicznych, termicznych i mechanicznych właściwości polipropylenowo-ceramicznych kompozytów i włókien

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule przedstawiono przędzenie włókien polipropylenowych z udziałem montmorylonitu oraz strukturę i wybrane właściwości tych włókien. W eksperymentalnych badaniach stosowano handlowo dostępny montmorylonit (Cloisite15A i Cloisite30B). Organo-ceramiczne składniki wprowadzano do matrycy polimerowej w postaci dyspersji o dużym stężeniu przed przędzeniem. Dla badania stopnia wymieszania organo-ceramicznych dodatków z matrycą polimerową określano ich właściwości reologiczne. Stwierdzono pozytywny wpływ obydwu dodatków na nierównomierność struktury kompozytu. Montmorylonit działa jako czynnik tworzenia zarodków i może wpływać na szybkość krystalizacji i strukturę tworzywa. Kompozytowe włókna polipropylenowe formowane przy maksymalnych wartościach rozciągu wykazują większe wytrzymałości i wartości modułu Younga.

Tagi: polypropylene, organoclay, composites, fibres, non-uniformity, mechanical properties.˙˙

Cytowanie: Marcinčin A., Hricová M., Marcinčin K., Hoferíková A.; Study of the Rheological, Thermal and Mechanical Properties of Polypropylene/Organoclay Composites and Fibres. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 6 (77) pp. 22-28.

Opublikowano w numerze nr 6 (77) / 2009, strony 22–28.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook