Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (77) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Nanowłókna z alkoholu poliwinylowego formowane poprzez elektroprzędzenie dla celów filtracji gazul

Research and development

Autorzy:

  • Daneleviciute-Vaisnienee Agne
    Department of Textile Technology, Faculty of Design and Technologies, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania
  • Buika Gintaras
    Department of Organic Chemistry, Faculty of Chemical Technology, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Nanowłókna można łatwo produkować poprzez elektroprzędzenie z roztworów polialkoholu winylowego. Takie nanowłókna w połączeniu z polipropylenową włókniną mogą stanowić cenny materiał filtracyjny. Struktura charakteryzująca się dużą powierzchnią zewnętrzną i porowatością stanowi idealny materiał dla licznych zastosowań filtracji cząstek submikronowych z gazów. Głównym celem artykułu było stwierdzenie jakie związki organiczne mogą być wyeliminowane poprzez filtrację przez badane struktury. Dla celów badań przygotowano roztwory przędzalnicze z polialkoholu winylowego o 8% stężeniu. Włóknina z nanowłókien formowana była za pomocą laboratoryjnego urządzenia NS LAB Nanospider. Próbki gazu przeznaczonego do filtracji były uzyskiwane w specjalnie zaprojektowanej do tego celu aparaturze. Uzyskiwano widma podczerwieni gazu przed i po filtracji. Przeprowadzone badania wykazały, że materiał filtracyjny w postaci włókniny polipropylenowej z naniesionymi nanowłóknami polialkoholo-winylowymi jest odpowiedni dla filtracji związków polarnych, eterów i związków zawierających grupy karbonylowe.

Tagi: electrospinning, nanofibre membrane, filter, filtration.

Cytowanie: Daneleviciute-Vaisniene A., Katunskis J., Buika G.; Electrospun PVA Nanofibres for Gas Filtration Applications. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 6 (77) pp. 40-43.

Opublikowano w numerze nr 6 (77) / 2009, strony 40–43.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook