Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (77) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Analiza fizycznych podstaw obiektywnego systemu określania chwytu dzianin

Research and development

Autorzy:

  • Hasani Hossein
    Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
  • Planck Heinrich
    Institute für Textile und Verfahrentechnik, Denkendorf, Germany

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule opisano opracowanie sumarycznego obiektywnego systemu określania chwytu dzianin. Przeprowadzono testy z wykorzystaniem specjalnego urządzenia do przeciągania dzianin pomiędzy dwoma równoległymi płytami zamocowanego na zrywarce. Płyta bazowa zaopatrzona była w centryczny otwór a płyta dystansowa umieszczona była w odpowiedniej odległości w zależności od badanego materiału. Ponieważ nie istnieje żadna standardowa znormalizowana metoda określania chwytu dzianin przeznaczonych na letnie koszulki sportowe, zastosowano specjalną metodę matematyczną zapewniającą wyniki dobrze skorelowane ze znaną metodą KES-F. Analiza korelacji wykazała, że charakterystyka przeciągania dzianiny odpowiada modelowi matematycznemu. Opracowana metoda może być użyteczna w warunkach produkcji, dla kontroli jakości oraz właściwości wymaganych przez konsumenta produkowanych dzianin.

Tagi: fabric handle, pulling-through method, mechanical and surface properties, knitted fabric.

Cytowanie: Hasani H., Planck H.; Analysis of the Physical Fundamentals of an Objective Integral Measuring System for the Determination of the Handle of Knitted Fabrics. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 6 (77) pp. 70-75.

Opublikowano w numerze nr 6 (77) / 2009, strony 70–75.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook