Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (77) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie wpływu zestawu materiałów użytych do produkcji ubrań dla strażaków na właściwości termiczne ubrań

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Zabezpieczenie termiczne oraz transport wilgoci są ważnymi czynnikami, które muszą być brane pod uwagę przy produkcji ubrań strażackich. Testowano 16 zestawów ubrań określając skuteczność ochrony termicznej oraz szybkość transportu pary wodnej. Określono, że zewnętrzna tkanina odporna na temperaturę i zapewniająca wodoszczelność ma znaczący wpływ na skuteczność termiczną ubrania. Bariera wodoszczelna ma również olbrzymi wpływ na transport wilgoci przez trójwarstwowy strój strażacki, w efekcie różniący się znacznie od ubrania jednowarstwowego. Jednocześnie niska przepuszczalność pary wodnej każdej z warstw prowadzi do słabej przepuszczalności całego systemu. W pracy określono optymalne zestawy użytych materiałów.

Tagi: firefighter protective clothing, thermal protective performance (TPP), water vapour transmission rate (WVTR), variance analysis..ms-pow

Cytowanie: Cui Z., Zhang W.; Study of the Effect of Material Assembly on the Moisture and Thermal Protective Performance of Firefighter Clothing. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 6 (77) pp. 80-83.

Opublikowano w numerze nr 6 (77) / 2009, strony 80–83.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook