Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (77) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Właściwości wytrzymałościowe włókien poliakrylonitrylowych (PAN) modyfikowanych nanorurkami węglowymi w aspekcie struktury porowatej i nadmolekularnej włókien

Research and development

Autorzy:

 • Mikołajczyk Teresa
  Department of Man-Made Fibres, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Technical University of Łódź, Łódź, Poland
 • Rabiej Stanislaw
  Institute of Textile Engineering and Polymer Materials, Faculty of Materials and Environment Science, University of Bielsko-Biala, Bielsko-Biała, Poland
 • Szparaga Grzegorz
  Department of Man-Made Fibres, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Technical University of Łódź, Łódź, Poland
 • Boguń Maciej (j/w)
 • Fraczek-Szczypta Aneta
  Department of Biomaterials, Faculty of Materials Engineering and Ceramics, AGH – University of Science and Technology, Kraków, Poland
 • Błażewicz Stanisław (j/w)

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W pracy zbadano wpływ rodzaju nanorurek węglowych na strukturę porowatą i nadmolekularną prekursorowych włókien poliakrylonitrylowych. Ustalono związek pomiędzy strukturą wytworzoną po dwu i trójetapowym procesie rozciągania, a właściwościami wytrzymałościowymi tych włókien. Parametry strukturalne i właściwości włókien PAN modyfikowanych nanorurkami węglowymi porównano z odpowiednimi wskaźnikami dla włókien niezawierających nanododatku. Stwierdzono, iż z wprowadzeniem do tworzywa włókien PAN nanorurek węglowych związane jest zwiększenie podatności na deformację w kolejnych etapach rozciągu w stopniu uzależnionym od rodzaju nanorurek. Stanowi to główną przyczynę ich wyższych właściwości wytrzymałościowych w porównaniu do włókien bez nanododatku.

Tagi: carbon nanotubes, nanocomposites, fibres, porous structure, WAXS.

Cytowanie: Mikolajczyk T., Rabiej S., Szparaga G., Boguń M., Fraczek-Szczypta A., Błażewicz S.; Strength Properties of Polyacrylonitrile (PAN) Fibres Modified with Carbon Nanotubes with Respect to Their Porous and Supramolecular Structure. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 6 (77) pp. 13-20.

Opublikowano w numerze nr 6 (77) / 2009, strony 13–20.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook