Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (72) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Modelowanie zmian struktury tkaniny poddanej statycznym obciążeniom

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Celem pracy było opracowanie nowego sposobu modelowania zachowań struktur tkanych poddanych obciążeniom statycznym. Jako podstawę rozpoczęcia tych działań użyto klasycznego nomogramu Painter’a. Modelowanie przeprowadzono poprzez realizację następujących celów naukowo - badawczych: - analiza zachowań struktur tkanych poddanych różnym obciążeniom statycznym, - opracowanie metod przewidywania własności mechanicznych przy projektowaniu tkanin, - opracowanie technik umożliwiających analizę struktury tkanin, poddawanych siłom deformującym, - analiza własności tkanin przy uwzględnieniu podstawowych parametrów włókien i przędz. Na podstawie nomogramu Paintera opracowano nowe sposoby modelowania zmian struktury tkaniny poddanej statycznym obciążeniom. Dzięki nim można dokładniej odzwierciedlić strukturę wewnętrzną rzeczywistych tkanin eliminując uogólnienia, jakie niesie ze sobą analiza za pomocą nomogramu Painter’a.

Tagi: modeling, weave fabric, mechanical properties, internal structure of fabric, cross-section.

Cytowanie: Barburski M., Masajtis J.; Modelling of the Change in Structure of Woven Fabric under Mechanical Loading. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, January/March 2009, Vol. 17, No. 1 (72) pp. 39-44.

Opublikowano w numerze nr 1 (72) / 2009, strony 39–44.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook