Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (72) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena wpływu rozkładu włókien szklanych w osnowie poliamidowej podczas procesu konsolidacji na właściwości mechaniczne kompozytów szkło/PA6

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule przedstawiono zależność pomiędzy rozkładem włókien szklanych w osnowie z poliamidu 6 podczas procesu konsolidacji a właściwościami mechanicznymi kompozytów szkło/PA6. Do wytworzenia kompozytów zostały użyte trzy rodzaje specjalnie zaprojektowanych przędz hybrydowych. Różna struktura przędz i różny stopień wymieszania w przędzach włókien wzmacniających i termoplastycznych daje różne warunki impregnacji włókien oraz procesu krystalizacji osnowy. Za pomocą analizy mikrotermicznej badane były przewodnictwo cieplne i właściwości mikrotermomechaniczne poliamidowej osnowy w wybranych miejscach na powierzchni kompozytu. Różnice w budowie nadcząsteczkowej osnowy wyznaczone za pomocą mTMA mają wpływ na właściwości mechaniczne kompozytów.

Tagi: glass fibres, textiles composites, mechanical properties, localised micro-thermal analysis ěTMA.

Cytowanie: Kruci.ska I., Gli.ci.ska E., Mader E., HaƒŔler R.; Evaluation of the Influence of Glass Fibre Distribution in Polyamide Matrix During the Consolidation Process on the Mechanical Properties of GF/PA6 Composites. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, January/March 2009, Vol. 17, No. 1 (72) pp. 81-86.

Opublikowano w numerze nr 1 (72) / 2009, strony 81–86.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook