Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (72) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Elastyczny naprężacz przędzy z nieciągłą warstwą ochronną odporną na zużycie

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Drgania poprzeczne i wzdłużne przędzy nadal stanowią poważny problem naukowy o dużym znaczeniu utylitarnym – szczególnie w tkactwie, gdzie w znacznej mierze wpływają one na jakość produkowanej tkaniny. Dodatkowego znaczenia temu problemowi przydaje dokonany – i jak się wydaje nadal nie zakończony – poważny wzrost prędkości wątkowania. Badania obejmowały opracowanie powłoki ochronnej do nowego systemu tłumienia drgań przędzy we włókienniczych procesach wytwórczych. Tłumienie drgań przędzy w zaproponowanym układzie zrealizowano za pomocą wysoko lepkiej, nie-newtonowskiej cieczy jako medium rozpraszania energii mechanicznej nitki umieszczonej w zasobniku z folii polimerowej i elastomerowej. Na powierzchnie tych podłoży – dla zredukowania zużycia – nanoszono elastyczne warstwy nanokompozytowe z nanoproszkiem SiC. Techniki nanoszenia elastycznych powłok z nanocząstkami obejmowały dip-coating i technikę sitodruku płaskiego. Prace obejmowały przygotowanie podłoży (czyszczenie, aktywowanie plazmą niskotemperaturową), zdyspergowanie nanocząstek (ultrasonifikacja), wykonanie próbek z ciągłymi powłokami z nanocząstkami, nanoszonych na folie wysokotemperaturowe, oraz próbek z odpornymi na zużycia „wyspami” (naniesionymi metodą sitodruku). Badania podłoży i materiałów do wytwarzania powłok kompozytowych oraz gotowych powłok przeprowadzono za pomocą mikroskopii optycznej oraz mikroskopii sił atomowych. Badania eksperymentalne warstw nanokompozytowych przeprowadzono z użyciem dwóch testerów tribologicznych do badania cienkich powłok – w skali makro (T-11) i mikro (T-23). Dokonano eksperymentalnej optymalizacji zawartości nanoproszku w matrycy – najkorzystniejsze okazało się stężenie wagowe 1,8%. Przeprowadzono przyspieszone badania eksperymentalne zużycia elastycznego kompozytu w styku z przędzą na stanowisku do badań tribologicznych i dynamicznych na rzeczywistym skojarzeniu ruchowym przędzy z elementami dociskowymi naprężacza. Stwierdzono dobrą odporność na zużycie nieciągłych nanokompozytów (wykonanych techniką sitodruku).

Tagi: yarn tensioner, nanocomposite, nanoparticles, polymer substrate, silk prining, tribology tests.

Cytowanie: Celichowski G., Psarski M., Wiśniewski M.; Elastic Yarn Tensioner with a Noncontinuous Antiwear Nanocomposite Pattern. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, January/March 2009, Vol. 17, No. 1 (72) pp. 91-96.

Opublikowano w numerze nr 1 (72) / 2009, strony 91–96.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook