Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (72) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ ciśnienia na powierzchniową gęstość ładunku wytwarzanego w dwuwarstwowym układzie dielektryków

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W pracy przedstawiono uproszczony opis mechanizmu przetwarzania rozkładu ciśnienia na rozkład potencjału oraz doświadczalne rozkłady potencjału otrzymane dla warstwowego układu dielektryków poddanego działaniu niejednorodnych obciążeń, w tym impulsowych. Układ zawierał warstwę miękką, wykonaną ze spienionego poliuretanu lub tkaniny, stykającą się z warstwą twardą, w formie płyty z polimetakrylanu metylu. Potwierdzono, że gęstość ładunku powierzchniowego generowanego podczas wzajemnego kontaktu obu warstw pod wpływem zewnętrznego nacisku zależy od lokalnego ciśnienia. Wykazano możliwość przetworzenia rozkładu ciśnienia na rozkład gęstości ładunku i odpowiadający mu rozkład potencjału na warstwie dielektryka twardego. Pokazano przetworzone i „zapamiętane” w postaci „mapy rozkładu potencjału” rozkłady maksymalnego ciśnienia zmierzone dla obciążeń statycznych oraz impulsowych.

Tagi: fabric, non-woven, electrostatic processes, electrets, transducers.

Cytowanie: Kacprzyk R., Lewandowski M.; Pressure-Potential Conversion in a Textile-Rigid Dielectric System. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, January/March 2009, Vol. 17, No. 1 (72) pp. 71-74.

Opublikowano w numerze nr 1 (72) / 2009, strony 71–74.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook