Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (72) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Nanoszenie nanowarstw kompleksów polimerowych na aktywowane wyładowaniami koronowymi tekstylia poliestrowe

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Wykonano aktywację tkaniny poliestrowej za pomocą wyładowań koronowych z zastosowaniem prototypowego urządzenia własnej konstrukcji. Oznaczono ilość tworzących się na powierzchni włókien grup kwasowych i dobrano jednostkowe energie aktywacji, odpowiednie do zastosowania metody Layer-by-Layer (L-b-L). Wyznaczono kąty zwilżania i wyliczono składowe swobodnej energii powierzchniowej aktywowanych próbek. Stwierdzono znaczący przyrost składowej polarnej, spowodowany działaniem wyładowań koronowych. Metodą L-b-L naniesiono nanowarstwy chlorowodorku poli(alliloaminy) [PAH], oraz poli(kwasu akrylowego) [PKA]. Metodą zabarwialności testowej stwierdzono tworzenie się warstw kompleksów polimerowych na powierzchni aktywowanych włókien.

Tagi: nanolayer deposition, corona discharge, polyester fibres, surface energy.

Cytowanie: Brzeziński S., Kowalczyk D., Połowiński S.; Deposition of Polymer Complex Nano-Layers onto Polyester Fabrics Activated with Corona Discharges. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, January/March 2009, Vol. 17, No. 1 (72) pp. 87-90.

Opublikowano w numerze nr 1 (72) / 2009, strony 87–90.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook