Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (72) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Efektywność ekranowania promieniowania elektromagnetycznego i założenia projektowania struktur warstwowych włókienniczych materiałów osłonowych

Research and development

Autorzy:

 • Brzeziński Stefan
  Department of Non-conventional Techniques and Textiles, Textile Research Institute, Łódź, Poland
 • Rybicki Tomasz
  Institute of Automatic Control, Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering, Technical University of Lodz, Łódź, Poland
 • Malinowska Grażyna
  Department of Non-conventional Techniques and Textiles, Textile Research Institute, Łódź, Poland
 • Karbownik Iwona (j/w)
 • Rybicki Edward
  Institute of Architecture of Textile, Technical University of Lodz, Łódź, Poland
 • Szugajew Lech
  Radio-electronic Fighting and Microwave Technique, Research Laboratory of Commanding Systems, Military Institute of Technical Armament, Zielonka near Warsaw, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W wielu przypadkach, celem uzyskania wymaganego stopnia ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym (PEM), emitowanym przez pracujące urządzenia elektryczne i elektroniczne, niewystarczające jest zastosowanie tylko materiałów ekranujących „nieprzepuszczających” promieniowania w wyniku jego odbicia, ale niezbędne są ekrany (materiały) posiadające zdolność jednoczesnego odbijania i pochłaniania PEM. W zależności od przeznaczenia użytkowego, materiały takie powinny charakteryzować się dużym współczynnikiem absorpcji PEM, nawet dwukrotnie przekraczającym współczynnik odbicia i to w możliwie szerokim paśmie częstotliwości. W artykule przedstawiono założenia do konstrukcji wielowarstwowych materiałów włókienno-tworzywowych, dla których dominującym czynnikiem zwiększającym skuteczność ekranowania jest absorpcja PEM w wyniku tzw. wielokrotnego wewnętrznego odbicia, metodykę badań współczynnika odbicia i współczynnika transmisji oraz ocenę wstępną wyników badań materiałów ekranujących PEM.

Tagi: electromagnetic radiation, attenuation, reflection, internal reflections, shielding effectiveness, multi-layer textile materials.

Cytowanie: Brzeziński T., Rybicki T., Malinowska G., Karbownik I., Rybicki E., Lech Szugajew L.; Effectiveness of Shielding Electromagnetic Radiation, and Assumptions for Designing the Multi-layer Structures of Textile Shielding Materials. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, January/March 2009, Vol. 17, No. 1 (72) pp. 60-65.

Opublikowano w numerze nr 1 (72) / 2009, strony 60–65.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook