Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (73) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Fluorescencyjne barwniki pochodnych naftalimidu dla barwienia włókien poliestrowych

Research and development

Autor:

  • Stolarski Roland
    Institute of Polymer and Dyes Technology, Technical University of Łódź, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Szereg fluorescencyjnych barwników pochodnych 4-aminonaftalimidu zostało zsyntezowanych w dużej mierze po raz pierwszy. Strukturę otrzymanych barwników określono poprzez analizę1H NMR a ich właściwości zostały scharakteryzowane za pomocą chromatografii cienkowarstwowej (TLC) oraz poprzez pomiar temperatury topnienia. Pomierzono emisyjne spektra fluorescencji w różnych rozpuszczalnikach a następnie określono wartość względną i bezwzględną fluorescencji. Wszystkie otrzymane barwniki zostały użyte do barwienia wyrobów poliestrowych. Określono trwałość wybarwionych produktów oraz pomierzono ich współrzędne chromatyczne i współczynnik luminancji β

Tagi: disperse dyes, polyester fibres, dyeing fluorescent dyes, naphthalimide.

Cytowanie: Stolarski R.; Fluorescent Naphthalimide Dyes for Polyester Fibres. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 2 (73) pp. 91-95.

Opublikowano w numerze nr 2 (73) / 2009, strony 91–95.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook