Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (73) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Termoplastyczne folie wykonane z super drobnego pyłu wełnianego

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule przedstawiono badania , w których super drobny pył wełniany był plastyfikowany gliceryną i prasowany na gorąco dla otrzymania termoplastycznych błon. Fotografie SEM wskazują, że pył został stopiony i przetworzony w folie o gładkiej powierzchni oraz przekroju poprzecznym charakterystycznym dla fazy ciągłej. W trakcie badań zmieniano zawartość gliceryny, ciśnienie wywierane podczas topienia, temperaturę i czas obróbki. Dla wykonanych folii określano wielkość cząstek, grubości folii, wytrzymałość, moduł, wydłużenie przy zerwaniu oraz energię zrywania. Pozwoliło to na określenie termoplastyczności folii i ich właściwości mechanicznych. Najlepsze wyniki uzyskano przy zawartości gliceryny 30%, ciśnieniu 5Mpa, temperaturze 160 0C i czasie obróbki 5 min.

Tagi: superfine wool powder, thermoplasticity, film, preparation, hot-pressing.

Cytowanie: Wang X., Xu W., Li W., Wang X.; Thermoplastic Film from Superfine Wool Powder. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 2 (73) pp. 82-86.

Opublikowano w numerze nr 2 (73) / 2009, strony 82–86.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook