Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (73) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Włókna dywanowe modyfikowane TiO2/Ag ograniczające ekspozycję na nikotynę

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W pracy przedstawiono badania podatności włókien poliamidowych i polipropylenowych, stosowanych do produkcji włókienniczych pokryć podłogowych, do sorpcji nikotyny pochodzącej z powietrza zanieczyszczonego dymem tytoniowym (ETS) oraz nikotyny w postaci czystej. Włókna polipropylenowe modyfikowano ditlenkiem tytanu pokrytym nanocząstkami srebra (TiO2/Ag). Badano kinetykę rozkładu nikotyny zaadsorbowanej przez włókna polipropylenowe oraz wpływ katalitycznego działania TiO2/Ag na kinetykę jej rozkładu. Stwierdzono, że włókna polipropylenowe wykazują większą podatność do sorpcji nikotyny niż włókna poliamidowe. Wykazano również, że modyfikacja TiO2/Ag znacznie przyspiesza fotokatalityczny rozkład nikotyny zaadsorbowanej przez włókna polipropylenowe

Tagi: polyamide, polypropylene, nicotine, sorption, ETS, TiO2/Ag nanomodifier.

Cytowanie: Cieślak M., Schmidt H., Świercz R., Wąsowicz W.; TiO2/Ag Modified Carpet Fibres for the Reduction of Nicotine Exposure. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 2 (73) pp. 59-65.

Opublikowano w numerze nr 2 (73) / 2009, strony 59–65.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook