Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (73) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Model rozpływu prądu w tkaninach elektroprzewodzących

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W pracy badano rozkład prądu w elektroprzewodzących warstwach tkanin. Przedyskutowano stosowanie iteratywnej metody rozwiązywania bardzo dużych sieci oporów stosowanych dla modelowania gęstości prądów płynących w warstwach tekstylnych. czynnikami, które brano pod uwagę były przewodność elektryczna włókien, oporność przejścia pomiędzy włóknami, kąt kontaktu pomiędzy włóknami i doprowadzeniami prądu, jak również rozmiar badanych próbek. Przedyskutowano wpływ tych parametrów na oporność próbki. Mapy rozpływu prądu wygenerowanych specjalnym programem komputerowym przedstawiono również w artykule.

Tagi:

textile, current distribution, electroconductivity, modelling.

Cytowanie:

Banaszczyk J., De Mey G., Schwarz A., Van Langenhove L.; Current Distribution Modelling in Electroconductive Fabrics; FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 2 (73), pp. 28-33..

Opublikowano w numerze nr 2 (73) / 2009, strony 28–33.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook