Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (75) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Eko-etykietowanie jako potwierdzenie stosowania materiałów „zrównoważonych środowiskowo” w tekstyliach

General problems of the fibre and textile industries

Autor:

  • Targosz-Wrona Elżbieta
    Institute of Textile Engineering and Polymer Materials, University of Bielsko-Biala, Bielsko-Biała, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Filozofia zrównoważonego rozwoju była i jest podstawą działalności tych, którzy są świadomi znaczenia ochrony środowiska. Realizacja tej idei może się dokonywć np. poprzez stosowanie materiałów “zrównoważonych środowiskowo”. Mają one szczególne znaczenie przede wszystkim w przypadku tekstyliów, ponieważ ich cechy związane z oddziaływaniem na środowisko, są przede wszystkim postrzegane jako charakterystyki mające bezpośredni wpływ na ciało ludzkie np. nie wywołujący alergii, nie kancerogenny, nie toksyczny, itd. Jednym ze sposobów informowania o stosowaniu materiałów “zrównoważonych środowiskowo” jest stosowanie eko-znakowania pozwalającego wyróżnić takie produkty za pomocą specjalnych znaków towarowych jakimi są eko-etykiety, które na współczesnym, coraz bardziej pro-ekologcznie ukierunkowanym rynku bez granic stają się ważnym narzędziem marketingowym.W artykule przedstawiono popularne eko-etykiety stosowane w różnych krajach na świecie. Przedstawiono także przykłady kryteriów jakie muszą być spełnione, by uzyskać potwierdzenie, że wyrób jest wykonany z nieszkodliwych dla rodowiska materiałów. Porównano również przykładowe wymagania ustanawione przez różne instytucje uprawnione do nadawania eko-znaków. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród polskich konsumentów na temat poziomu rozumienia informacji wynikających z przykładowo wybranych eko-etykiet dla tekstyliów, na temat zastosowanych materiałów zrównoważonych środowiskowo.

Tagi: sustainable materials, ecolabelling, eco-criteria

Cytowanie: Targosz-Wrona E.; Ecolabelling as a Confirmation of the Application of Sustainable Aterials in Textiles FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 4 (75) pp. 21-25.

Opublikowano w numerze nr 4 (75) / 2009, strony 21–25.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook