Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (75) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Bilansowanie linii produkcyjnej odzieży poprzez symulację produkcji

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Dla uzyskania struktury linii produkcyjnej odzieży zapewniającej intensyfikację pracy, wybrano linię szwalniczą dla produkcji bluz. Dla zminimalizowania intensywności pracy zbilansowano linię produkcyjną stosując technikę symulacji. Rozpoczęto od szczegółowej analizy czynności i czasu ich wykonywania wzdłuż linii. Następnie dla stworzenia modelu linii nadającej się do symulacji wzięto pod uwagę rzeczywiste dane otrzymane z zakładu pracy dla przetestowania rozkładu czynności wzdłuż linii, po czym zastosowano test Komlogrova-Smirnova dla sprawdzenia jakości dostosowania. Zebrane dane zostały przetworzone w model symulacyjny. Po zweryfikowaniu modelu przez porównanie go z systemem rzeczywistym określono wąskie gardła w analizowanej linii produkcyjnej i wytypowano możliwe scenariusze różnych rozwiązań dla ich eliminacji. w ten sposób wytypowano decyzje, które mogą być sugerowane wytwórcom.

Tagi: production line balancing, simulation, modelling, apparel

Cytowanie: Kursun S., Kalaoglu F.; Simulation of Production Line Balancing in Apparel Manufacturing. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 4 (75) pp. 68-71.

Opublikowano w numerze nr 4 (75) / 2009, strony 68–71.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook