Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (75) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ warunków formowania na właściwości nanokompozytowych włókien PAN zawierających nanododatek srebra

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W pracy zbadano wpływ temperatury kąpieli koagulacyjnej oraz wartości wyciągu filierowego na strukturę porowatą i właściwości wytrzymałościowe włókien PAN zawierających w tworzywie nanododatek srebra. Otrzymane włókna odznaczają się wytrzymałością dochodzącą do 45 cN/tex przy jednocześnie podwyższonej porowatości dochodzącej maksymalnie do 0,6 cm3/g. Właściwości te są korzystne ze względu na przeznaczenie tych włókien jako prekursora do otrzymywania włókien węglowych do zastosowań medycznych.

Tagi: precursor fibres, polyacrylonitrile (PAN), nanosilver, nanocomposites

Cytowanie: Mikołajczyk T., Szparaga G.; Influence of Fibre Formation Conditions on the Properties of Nanocomposite PAN Fibres Containing Nanosilver. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 4 (75) pp. 30-36.

Opublikowano w numerze nr 4 (75) / 2009, strony 30–36.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook