Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (75) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ parametrów strukturalnych na proces filtracji aerozoli z ciekłą fazą rozproszoną w warstwowych układach włóknin wytwarzanych techniką “spun-lace”

Research and development

Autor:

  • Jankowski Tomasz
    Department of Chemical and Aerosol Hazards, Central Institute for Labour Protection - National Research Institute, Warsaw, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Warstwowe układy włóknin stanowią znaczącą pozycję wśród materiałów filtracyjnych stosowanych w systemach wentylacyjnych. Przebieg filtracji jest uzależniony od struktury układu włóknin, mechanizmów depozycji cząstek aerozolu, jak i warunków przepływu aerozolu. W artykule omówiono, w aspekcie modeli teoretycznych, wyniki badania oporów przepływu i skuteczności filtracji aerozolu w jej początkowym etapie w którym fazę rozproszoną stanowiły cząstki ciekłe, przez warstwowe układy włóknin o różnych parametrach strukturalnych. Wyniki badań wskazują na funkcyjną zależność właściwości filtracyjnych od parametrów strukturalnych badanych włóknin (głównie grubości i porowatości) i parametrów przepływu aerozolu (prędkość przepływu). Wyniki badań warstwowych układów włóknin typu „spun-lace”, ze szczególnym uwzględnieniem analizy rozkładu frakcyjnego porów mogą mieć istotne znaczenie podczas prognozowania zastosowania warstwowych układów włóknin jako materiałów filtracyjnych dla danego procesu filtracji aerozoli cieczy, przy zachowaniu najkorzystniejszych warunków filtracji.

Tagi: aerosol filtration, nonwoven fabrics, liquid aerosols, particle size distribution.

Cytowanie: Jankowski T.; Influence of Structural Characteristics on Liquid Aerosol Filtration in Multilayer Nonwoven Fabrics of the Spunlace Type. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 4 (75) pp. 87-92.

Opublikowano w numerze nr 4 (75) / 2009, strony 87–92.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook