Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer 5 (59)
AAA     ENG | POL

Numer 5 (59) / 2006

Pierwsza strona       Spis treści
 

Badania i rozwój

Inteligentne materiały do inteligentnych tekstyliów

Autorzy: Boczkowska Anna, Leonowicz Marcin

Zainteresowanie materiałami inteligentnymi systematycznie wzrasta od końca lat 80-tych XX wieku. W ostatnich latach stały się one wyodrębnioną grupą materiałów. Cechy tych materiałów dosyć dobrze charakteryzuje definicja stwierdzająca, że mianem materiału inteligentnego określa się taki, który...   więcej »

| Strony 13–17

Metody pomiaru skuteczności ekranowania materiałów włókienniczych

Autorzy: Więckowski Tadeusz W., Janukiewicz Jarosław M.

Materiały posiadające właściwości ekranujące są powszechnie stosowane w celu obniżenia poziomu pola elektromagnetycznego. Coraz częściej w miejsce metalowych ekranów stosuje się odpowiednio domieszkowane materiały włókiennicze. Są one pożądane ze względu na swoje parametry mechaniczne, takie jak...   więcej »

| Strony 18–22

Przesłanki dla praktycznej oceny właściwości antyelektrostatycznych odzieży ochronnej

Autorzy: Kowalski Jan Maria, Wróblewska Małgorzata

Używanie niewłaściwej odzieży roboczej i ochronnej może spowodować znaczące naelektryzowanie zarówno materiału ubrania, jak też ciała człowieka noszącego to ubranie. Szczególnie niebezpieczne jest wytwarzanie się ładunku elektrostatycznego na ciele człowieka, ze względu na jego stosunkowo dużą...   więcej »

| Strony 23–28

Badania w dziedzinie specjalnej odzieży ochronnej. Wymagania i charakterystyka wybranych metod opracowanych w STFI

Autorzy: Vogel Christian, Beier Hendrik, Erth Holger

W artykule omówiono metody testowania materiałów i ubrań ochronnych, opracowane i dalej udoskonalane w Saksońskim Instytucie Włókiennictwa (Saxon Textile Research Institute – STFI). Szczegółowo przedyskutowano zagadnienia stosowania trzech metod. Dwie dotyczą zabezpieczenia przed skutkami gromadzenia się...   więcej »

| Strony 29–34

Wyładowania wsteczne w tkaninach

Autorzy: Kacprzyk Ryszard, Miśta Włodzimierz

W pracy zwrócono uwagę na aspekt praktyczny maksymalnego potencjału powierzchnio-wego tkanin, przedstawiono zjawisko wyładowań wstecznych i pokazano, na przykładzie tkanin polimerowych, możliwość jego występowania. Otrzymane wyniki wskazują, że w przypadku tkanin o wysokiej rezystywności skrośnej, wyładowania...   więcej »

| Strony 35–38

Wpływ wilgotności powietrza na zanik ładunku i czas życia elektretowych włóknin polipropylenowych

Autorzy: Motyl Edmunt, Łowkis Bożena

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wilgotności na zanik ładunku i czas życia polipropylenowych (PP) włóknin filtracyjnych, wytworzonych metodą pneumotermiczną. Próbki elektryzowano ulotem wysokiego napięcia z elektrody ostrzowej. Zanik ładunku w elektretach badano na podstawie charakterystyk...   więcej »

| Strony 39–42

Nowe Produkty

Tekstronika – elektryczne i elektroniczne tekstylia zawierające czujniki do pomiaru częstości oddechu

Autorzy: Zięba Janusz, Frydrysiak Michał

Prezentowana praca ma na celu przedstawienie prototypowych konstrukcji sensorów tekstylnych do pomiaru częstotliwości oddechu, jednego z najważniejszych fizjologicznych sygnałów człowieka. Sensory takie mogą być użyte w aplikacjach medycznych lub też w strażackiej odzieży ochronnej. Istotną częścią...   więcej »

| Strony 43–48

Tekstylne elementy magnetyczne

Autorzy: Rubacha Marcin, Zięba Janusz

W pracy opisano właściwości włókien magnetycznych oraz możliwości ich zastosowania do budowy tekstylnych elementów magnetycznych. Włókna magnetyczne należą do grupy włókien wielofunkcyjnych, gdyż oprócz naturalnych cech włókienniczych posiadają nowe właściwości, poszerzające ich możliwości aplikacyjne w tekstronicznych...   więcej »

| Strony 49–53

Tekstroniczny wyrób włókninowy

Autorzy: Michalak Marina, Krucińska Izabella, Surma Beata

W artykule przedstawiono koncepcję i proces wytwarzania tekstronicznych wyrobów włókninowych. W pracy wykazano możliwość wprowadzenia elementów elektroprzewodzących w strukturę włókniny igłowanej, będącą podstawą konstrukcji każdego wyrobu tekstronicznego. Badano elementy elektroprzewodzące w postaci drutów miedzianych, przędzy stalowej...   więcej »

| Strony 54–59

Parametry elektryczne włóknin w zakresie wielkich częstotliwości

Autorzy: Hausman Sławomir, Januszkiewicz Łukasz, Michalak Marina, Kacprzak Tomasz, Krucińska Izabella

Praca dotyczy badań materiałów włókienniczych, przewidzianych do zastosowań w dziedzinie tekstroniki. Tekstronika zajmuje się między innymi projektowaniem i wytwarzaniem urządzeń, będących na styku elektroniki i włókiennictwa. Materiały tekstroniczne mogą być wykorzystane w radiowej transmisji danych między...   więcej »

| Strony 60–63

Modelowanie włóknin przeznaczonych na bariery promieniowania elektromagnetycznego

Autorzy: Michalak Marina, Brazis Romuald, Kazakevičius Vladimiras, Bilska Jadwiga, Krucińska Izabella

Praca stanowi kontynuację badań nad opracowaniem struktur włókninowych, przeznaczonych na bariery chroniące przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Z włókien polipropylenowych wytworzono włókniny igłowane. Na podstawie pomiaru rezystancji elektrycznej włókien oraz wytworzonych z nich włóknin prognozowano zachowanie się wyrobu...   więcej »

| Strony 64–68

Influence of Structural Parameters of Wale-Knitted Fabrics on their Electrostatic Properties

Autorzy: Pinar Anna, Michalak Lucyna

This work presents the electrostatic properties of knitted fabrics destined for protective clothing used to protect humans against static electricity. The aim of this research work is to estimate the electrostatic properties of knitted fabrics in...   więcej »

| Strony 69–74

Wpływ parametrów strukturalnych na właściwości elektrostatyczne dzianin kolumienkowych

Autorzy: Bula Karol, Koprowska Joanna, Janukiewicz Jarosław M.

W pracy przedstawiono charakterystykę właściwości elektrostatycznych materiałów dziewiarskich o przeznaczeniu na wierzchnią odzież ochronną przed elektrycznością statyczną. Celem prac badawczych była ocena właściwości elektrostatycznych dzianin w zależności od stopnia wypełnienia ich struktury przędzą zasadniczą oraz udziału...   więcej »

| Strony 75–79

Bezwrzecionowe przędze mieszankowe z wysokim udziałem lnu

Autorzy: Cierpucha Waldemar, Czaplicki Zdzislaw, Mańkowski Jerzy, Kołodziej Jacek, Zaręba Stanislaw, Szporek Jerzy

Przedstawiono wyniki badań przędz mieszankowych z wysokim udziałem lnu i czysto bawełnianych otrzymanych w procesie przędzenia bezwrzecionowego. Zwrócono szczególną uwagę na sposób przygotowania włókien i taśm. Taśmy lniano-bawełniane przygotowano z bawełny średniowłóknistej i włókien lnianych skróconych...   więcej »

| Strony 80–83

Zależność pomiędzy średnicą przędzy i jej nierównomiernością a wytrzymałością

Autorzy: Kiliç Musa, Okur Ayşe

Zbadano zależności pomiędzy średnicą przędzy i jej wahaniami a wytrzymałością. Do badań wzięto następujące rodzaje przędzy: bawełnianą (100%) czesankową przędzę obrączkową, pochodzącą z tej samej partii, ale w 9 wariantach, zróżnicowanych masą liniową (3 warianty); oraz...   więcej »

| Strony 84–87

Zastosowanie pojęć i metod teorii „zbioru rozmytego” w celu analizy mikrostruktury przełomów włókien bawełny

Autorzy: Sarna Ewa, Włochowicz Andrzej, Sarna Marian

Stopień dojrzałości bawełny jest znaczącym parametrem, charakteryzującym właściwości włókna, a co za tym idzie wiele właściwości wyrobów włókienniczych jest od niego zależnych. W celu określenia stopnia dojrzałości, przez długi okres czasu stosowano w Polsce metodę opartą...   więcej »

| Strony 88–91

Włókna z mieszanek polipropylenu z poliestrami (PP/PET, PBT). Struktura fazowa i właściwości mechaniczne

Autorzy: Marcinčin Anton, Hricová Marcela, Körmendyová Eva, Ujhelyiová Anna, Broda Jan, Janicki Jarosław

Artykuł omawia warunki otrzymywania włókien z mieszanek polipropylenu (PP) i poliestrów (PES) oraz ich strukturę fazową. Badano fazę poliestrową rozproszoną w matrycy PP w postaci politereftalanu etylenu (PET), politereftalanu butylenu (PBT) oraz ich mieszanek. Morfologię fazową...   więcej »

| Strony 92–97

Badanie właściwości termoizolacyjnych tekstyliów wielowarstwowych

Autorzy: Matusiak Małgorzata

Jedną z głównych funkcji odzieży jest zapewnienie stabilności termicznej organizmu użytkownika. Odzież wpływa na wymianę ciepła pomiędzy organizmem a otoczeniem, nie tylko poprzez przewodzenie, konwekcję, czy promieniowanie, lecz również poprzez odprowadzanie potu. Wpływ odzieży na wymianę...   więcej »

| Strony 98–102

Szacowanie współczynnika przenikania ciepła przez warstwę tekstylną

Autorzy: Ziegler Stefan, Kucharska-Kot Jadwiga

W artykule wykazano celowość obliczeniowego określania współczynnika przenikania ciepła k, na podstawie stałych parametrów warstwy odzieży: przewodności cieplnej i grubości warstwy. Przedstawiono metodę obliczania współczynnika k i wykonano obliczenia dla wybranych próbek tkanin odzieżowych. Przedstawiono opis...   więcej »

| Strony 103–106

Wyznaczanie ścisłości rządkowej i kolumienkowej dzianin metodą komputerowej analizy obrazu 2D

Autorzy: Wilbik-Hałgas Bożena, Danych Remigiusz, Więcek Bogusław, Kowalski Krzysztof

Na podstawie komputerowej analizy obrazu dokonano oceny wybranych cech struktury dzianin, wyznaczając ścisłości dzianin gładkich dwuwarstwowych i dzianin lewoprawych. Stwierdzono, iż wartości współczynników korelacji między zaproponowaną metodą komputerową a metodą znormalizowaną wskazuje na współmierność obu metod,...   więcej »

| Strony 107–110

Modelowanie i projektowanie wyrobów dzianych stosowanych w terapii uciskowej

Autorzy: Maklewska Elżbieta, Nawrocki Andrzej, Ledwoń Jolanta, Kowalski Krzysztof

W pracy przedstawiono procedurę projektowania bielizny o zamierzonej wartości nacisku jednostkowego, mającej zastosowanie w pooparzeniowej terapii uciskowej. Na podstawie wyprowadzonej zależności uwzględniającej wzór Laplace’a na wartość nacisku i charakterystykę mechaniczną dzianiny, w postaci nieliniowej funkcji siły...   więcej »

| Strony 111–113

Wykorzystanie odczynnika Fentona do rozkładu detergentów w roztworach wodnych o dużym stężeniu

Autorzy: Perkowski Jan, Jóźwiak Wojciech, Kos Lech, Stajszczyk Paweł

Substancje powierzchniowo-czynne (SPC) występują w ściekach włókienniczych pochodzących z procesów prania w stężeniach od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy mg/dm3. Osobny problem stanowią pozostałości substancji powierzchniowo-czynnych na ścianach zużytych opakowań. Pozostałości te wypłukiwane są wodą, a...   więcej »

| Strony 114–119

Zdrowotne właściwości poliakrylonitrylowych koców z udziałem antymikrobowych włókien Amicor Plus

Autorzy: Sedelnik Natalia

W latach 2000-2002 Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu realizował badania związane z zastosowaniem włókien antymikrobowych, w tym włókien Amicor Plus produkowanych w firmie Acordis Ltd. UK, do produkcji wyrobów włókienniczych. W wyniku szeroko zaprogramowanych badań ustalono,...   więcej »

| Strony 120–124

Wielobarierowy naprężacz elektromagnetyczny do sterowania naprężeniem przędzy w procesie technologicznym

Autorzy: Podsiedlik Władysław, Wojtysiak Jan

Dokonano oceny znanych rozwiązań naprężania przędz w procesach przewijania, snucia, łączenia itp. Przeanalizowano naprężacze dotychczas stosowane w przemyśle włókienniczym. Przedstawiono własne oryginalne rozwiązanie tarciowego (ciernego) naprężacza elektromagnetycznego, w którym siła nacisku, rozłożona na kilka ferromagnetycznych płytek...   więcej »

| Strony 125–128

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook