Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (59) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Włókna z mieszanek polipropylenu z poliestrami (PP/PET, PBT). Struktura fazowa i właściwości mechaniczne

New Products

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Artykuł omawia warunki otrzymywania włókien z mieszanek polipropylenu (PP) i poliestrów (PES) oraz ich strukturę fazową. Badano fazę poliestrową rozproszoną w matrycy PP w postaci politereftalanu etylenu (PET), politereftalanu butylenu (PBT) oraz ich mieszanek. Morfologię fazową włókien otrzymanych z mieszanek badano, z punktu widzenia właściwości reologicznych poszczególnych składników, za pomocą mikroskopu optycznego. Strukturę nadcząsteczkową włókien oceniono za pomocą analizy DSC i WAXS. Poddano dyskusji uzyskane korelacje pomiędzy właściwościami reologicznymi poszczególnych składników polimerowych a strukturą fazową i właściwościami fizyko-mechanicznymi otrzymanych włókien. Stwierdzono dodatni efekt udziału PBT, w rozproszonej fazie poliestrowej, na reologiczne właściwości mieszaniny polimerów i mechaniczne właściwości otrzymanych włókien PP/PES.

Tagi:

polypropylene, polyethylene terephthalate, polybuthylene terephthalate, phase structure of blend fibres, mechanical properties

Opublikowano w numerze nr 5 (59) / 2006, strony 92–97.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook