Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (59) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie właściwości termoizolacyjnych tekstyliów wielowarstwowych

New Products

Autor:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Jedną z głównych funkcji odzieży jest zapewnienie stabilności termicznej organizmu użytkownika. Odzież wpływa na wymianę ciepła pomiędzy organizmem a otoczeniem, nie tylko poprzez przewodzenie, konwekcję, czy promieniowanie, lecz również poprzez odprowadzanie potu. Wpływ odzieży na wymianę ciepła jest bardzo złożony i zależy od wielu czynników. W artykule przedstawiono badania właściwości termoizolacyjnych materiałów włókienniczych jedno- i wielowarstwowych. Badania przeprowadzono za pomocą przyrządu Alambeta. W oparciu o uzyskane wyniki, przeanalizowano zależności pomiędzy wartościami wybranych właściwości termicznych wielowarstwowych układów materiałów: tkanin i włóknin, a właściwościami termoizolacyjnymi poszczególnych warstw układu.

Tagi:

multilayer textiles, thermal conductivity, thermal absorption, thermal diffusion, thermal insulation properties

Opublikowano w numerze nr 5 (59) / 2006, strony 98–102.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook