Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (59) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Parametry elektryczne włóknin w zakresie wielkich częstotliwości

New Products

Autorzy:

 • Hausman Sławomir
  Institute of Electronics, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
 • Januszkiewicz Łukasz (j/w)
 • Michalak Marina
  Department of Fibre Physics and Textile Metrology, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Technical University of Łódź, Łódź, Poland
 • Kacprzak Tomasz
  Institute of Electronics, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
 • Krucińska Izabella
  Department of Fibre Physics and Textile Metrology, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Technical University of Łódź, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Praca dotyczy badań materiałów włókienniczych, przewidzianych do zastosowań w dziedzinie tekstroniki. Tekstronika zajmuje się między innymi projektowaniem i wytwarzaniem urządzeń, będących na styku elektroniki i włókiennictwa. Materiały tekstroniczne mogą być wykorzystane w radiowej transmisji danych między różnymi podsystemami, wbudowanymi w wyrobach włókienniczych lub transmisji danych z systemami znajdującymi się w otoczeniu użytkownika. W niniejszej pracy przeprowadzono badania nad materiałami włókninowymi, przewidzianymi do zastosowań tam gdzie istnieje potrzeba integracji układów antenowych z wyrobami tekstylnymi. Do tego celu niezbędna jest znajomość wartości parametrów elektrycznych materiałów włókienniczych (np. przenikalności dielektrycznej, stratności) w zakresie wielkich częstotliwości. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów tych parametrów włóknin, które są potrzebne do projektowania anten tekstylnych i układów ich zasilania. Pomiary wykonano dla kilku wariantów włóknin igłowanych, wytworzonych z wykorzystaniem różnych surowców, przy jednakowych pozostałych parametrach technologicznych. Poszczególne warianty włóknin wykonano z włókien o właściwościach typowych w zastosowaniach użytkowych oraz z włókien trudnopalnych.

Tagi:

dielectric textile materials, nonvovers, high ferquency dielectric permittivity, surface resistance, through resistance, textronic materials, wireless signal transmission, antenna

Opublikowano w numerze nr 5 (59) / 2006, strony 60–63.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook