Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (59) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ wilgotności powietrza na zanik ładunku i czas życia elektretowych włóknin polipropylenowych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wilgotności na zanik ładunku i czas życia polipropylenowych (PP) włóknin filtracyjnych, wytworzonych metodą pneumotermiczną. Próbki elektryzowano ulotem wysokiego napięcia z elektrody ostrzowej. Zanik ładunku w elektretach badano na podstawie charakterystyk zaniku napięcia zastępczego w warunkach liniowego wzrostu temperatury. Stwierdzono, że napięcie zastępcze i czas życia elektretowych włóknin filtracyjnych zależą od struktury materiału i parametrów formowania. Włókniny elektretowe o różnych strukturach poddano oddziaływaniu atmosfery o kontrolowanej wilgotności względnej w zakresie od 39% do 94%. Sezonowanie próbek w podwyższonej wilgotności nie ma znaczącego wpływu na zmiany napięcia zastępczego i czas życia włóknin elektretowych.

Tagi:

PP filtration fabric, corona charging, electret, electric charge lifetime, relative air humidity

Opublikowano w numerze nr 5 (59) / 2006, strony 39–42.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook