Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (59) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Inteligentne materiały do inteligentnych tekstyliów

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Zainteresowanie materiałami inteligentnymi systematycznie wzrasta od końca lat 80-tych XX wieku. W ostatnich latach stały się one wyodrębnioną grupą materiałów. Cechy tych materiałów dosyć dobrze charakteryzuje definicja stwierdzająca, że mianem materiału inteligentnego określa się taki, który posiada cechy sensora, procesora i urządzenia wykonawczego. Inteligentne polimery pojawiły się znacznie później, niż materiały metaliczne i ceramiczne. W ciągu ostatnich dwóch dekad ich znaczenie gwałtownie wzrosło, w wyniku obiecujących możliwości praktycznych zastosowań. Wśród polimerów inteligentnych wyróżnić można polimery piezoelektryczne, z pamięcią kształtu, elektroaktywne, żele polimerowe oraz kompozyty o osnowie polimerowej z napełniaczami piezoelektrycznymi lub magnetycznymi. Istnieje możliwość wykorzystania ich we włókiennictwie w inteligentnych tekstyliach, np. samoczyszczących lub zmieniających barwę. W niniejszym opracowaniu przedstawiono materiały inteligentne, takie jak: stopy z pamięcią kształtu, ceramiczne materiały piezoelektryczne, materiały magnetostrykcyjne, ciecze reologiczne oraz inteligentne polimery i materiały kompozytowe. Przedstawiono podstawy zjawisk odpowiedzialnych za „inteligentne zachowanie” tych materiałów, jak i możliwości ich zastosowania w praktyce.

Tagi:

intelligent polymers, shape-memory polymers, piezoelectric polymers, electroactive polymers, stimuli-responsive polymers

Opublikowano w numerze nr 5 (59) / 2006, strony 13–17.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook