Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (59) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Szacowanie współczynnika przenikania ciepła przez warstwę tekstylną

New Products

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule wykazano celowość obliczeniowego określania współczynnika przenikania ciepła k, na podstawie stałych parametrów warstwy odzieży: przewodności cieplnej i grubości warstwy. Przedstawiono metodę obliczania współczynnika k i wykonano obliczenia dla wybranych próbek tkanin odzieżowych. Przedstawiono opis przyrządu do pomiaru współczynnika przewodności cieplnej i współczynnika przenikania ciepła płaskich wyrobów włókienniczych. Wyniki pomiarów porównawczych wykazały dostateczną zgodność obliczeń z pomiarami. Wykazano możliwość obliczeniowej oceny wpływu zmian parametrów warstwy odzieży i warunków użytkowania na wartość współczynnika przenikania ciepła

Tagi:

heat transfer, heat absorption, warmth retention, heat insulating, thermal conductivity, textile layer

Opublikowano w numerze nr 5 (59) / 2006, strony 103–106.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook