Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (59) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Zależność pomiędzy średnicą przędzy i jej nierównomiernością a wytrzymałością

New Products

Autorzy:

  • Kiliç Musa
    Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey
  • Okur Ayşe (j/w)

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Zbadano zależności pomiędzy średnicą przędzy i jej wahaniami a wytrzymałością. Do badań wzięto następujące rodzaje przędzy: bawełnianą (100%) czesankową przędzę obrączkową, pochodzącą z tej samej partii, ale w 9 wariantach, zróżnicowanych masą liniową (3 warianty); oraz wełnianą (100%) przędzę czesaną o 9 różnych masach liniowych i skrętach. Wyniki badań poddano ocenie za pomocą korelacji i analizy regresyjnej. Znaleziono statystycznie istotne współczynniki korelacji pomiędzy wytrzymałością przędzy a jej średnicą i wahaniami tej średnicy. Uzyskano również szereg liniowych modeli regresji wielokrotnej, które pozwalały na ocenę zależności wytrzymałości przędzy od jej parametrów takich jak: średnica, wahania średnicy, skręt, wahania skrętu i równomierność mierzona metodą optyczną i pojemnościową.

Tagi:

yarn diameter, yarn strength, yarn twist, optical unevenness, capacitive unevenness

Opublikowano w numerze nr 5 (59) / 2006, strony 84–87.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook