Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (59) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wykorzystanie odczynnika Fentona do rozkładu detergentów w roztworach wodnych o dużym stężeniu

New Products

Autorzy:

 • Perkowski Jan
  Institut of Applied Radiation Chemistry, Technical University of Lodz, Łódź, Poland
 • Jóźwiak Wojciech
  Institute of General and Ecological Chemistry, Technical University of Lodz, Łódź, Poland
 • Kos Lech
  Tricotextil Institute of Knitted Techniques and Technologies, Łódź, Poland
 • Stajszczyk Paweł
  Brenntag Polska Sp. z o.o., Kędzierzyn-Koźle, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Substancje powierzchniowo-czynne (SPC) występują w ściekach włókienniczych pochodzących z procesów prania w stężeniach od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy mg/dm3. Osobny problem stanowią pozostałości substancji powierzchniowo-czynnych na ścianach zużytych opakowań. Pozostałości te wypłukiwane są wodą, a stężenie detergentów w powstających w ten sposób ściekach jest jeszcze wyższe niż w kąpielach piorących i może sięgać kilkunastu tysięcy mg/dm3. Celem badań było określenie efektywności rozkładu wybranych detergentów w stężonych roztworach wodnych, przy zastosowaniu odczynnika Fentona. Badania przeprowadzono na 8 roztworach wybranych detergentów i ich mieszaninach. Na roztworach Empicolu i Slovafolu przeprowadzono badania nad optymalizacją procesu Fentona. Stwierdzono, że proces Fentona jest bardzo skuteczny przy usuwaniu detergentów. Osiągano bardzo wysokie stopnie ich redukcji (powyżej 97%) przy bardzo wysokich wartościach wyjściowych ChZT (rzędu 35 000 mgO2/dm3).

Tagi:

Fenton’s reagent, detergents, concentrated water solutions

Opublikowano w numerze nr 5 (59) / 2006, strony 114–119.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook