Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (59) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wielobarierowy naprężacz elektromagnetyczny do sterowania naprężeniem przędzy w procesie technologicznym

New Products

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Dokonano oceny znanych rozwiązań naprężania przędz w procesach przewijania, snucia, łączenia itp. Przeanalizowano naprężacze dotychczas stosowane w przemyśle włókienniczym. Przedstawiono własne oryginalne rozwiązanie tarciowego (ciernego) naprężacza elektromagnetycznego, w którym siła nacisku, rozłożona na kilka ferromagnetycznych płytek dociskowych – barier – związanych ze sobą podatnie, wywierana jest przez bieguny elektromagnesu. Nitka pod każdą barierą uzyskuje część całkowitego przyrostu naprężenia. Wykonane badania porównawcze naprężaczy talerzykowych i kompensacyjnych pozwoliły stwierdzić, iż właściwości użytkowe naprężaczy elektromagnetycznych są znacznie korzystniejsze od stosowanych dotychczas naprężaczy tradycyjnych.

Tagi:

electromagnetic tensioner; barrier plate; yarn tension; control

Opublikowano w numerze nr 5 (59) / 2006, strony 125–128.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook