Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer 1 (55)
AAA     ENG | POL

Numer 1 (55) / 2006

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Stosunki strategiczne na ogólnoświatowym rynku tekstylnym - przypadek klastra południowo-europejskiego

Autorzy: Llach Josep, Marqus Pilar, Valls Jaume

Przemysł tekstylno-odzieżowy jest jednym z najważniejszych przemysłów w Europie i na świecie. W ciągu ostatnich piętnastu lat miały miejsce liczne relokacje i zdolności produkcyjne zostały przeniesione w inne miejsca. Unia Europejska jest największym na świecie rynkiem...   więcej »

| Strony 8–13

Zastosowanie inteligentnych systemów, jako podstawy polepszania pozycji i konkurencyjności europejskiego przemysłu tekstylnego

Autorzy: Karabegović Isak, Ujević Darko

Przemysł tekstylno-odzieżowy jest jednym z najważniejszych przemysłów w Europie i na świecie. W ciągu ostatnich piętnastu lat miały miejsce liczne relokacje i zdolności produkcyjne zostały przeniesione w inne miejsca. Unia Europejska jest największym na świecie rynkiem...   więcej »

| Strony 14–17

Badania i rozwój

Przewidywanie wytrzymałości i wydłużenia bawełniano-poliestrowych mieszanek przędz bezwrzecionowych rotorowych

Autorzy: Baykal Pinar Duru, Babaarslan Osman, Erol Rizvan

Artykuł omawia przewidywanie wytrzymałości i wydłużenia mieszanek przędz bezwrzecionowych rotorowych na podstawie masy liniowej przędz i ich proporcji w mieszance. Dla określenia kombinacji proporcji przędz w mieszankach, zaprojektowano prostą strukturę sieciową z dwoma możliwościami powielania w...   więcej »

| Strony 18–21

Przygotowywanie modyfikowanych enzymatycznie włókien lnianych do produkcji bezwrzecionowych przędz z przeznaczeniem na wyroby odzieżowe

Autorzy: Sedelnik Natalia, Zaręba Stanislaw, Szporek Jerzy

W Instytucie Włókien Naturalnych opracowano nową metodę kotonizacji krótkich włókien łykowych, która przewiduje zastosowanie w tym procesie enzymów. Produktem końcowym tej kotonizacji są włókna o średniej długości 60-80 mm, charakteryzujące się nierównomiernym sztaplem z około 20%...   więcej »

| Strony 22–26

Nowa metoda pomiaru skrętu przędzy

Autorzy: Czaplicki Zdzislaw

Przedstawiono nową metodę pomiaru skrętu przędzy nazwana metodą obustronnego przekręcania próbki, która eliminuje niektóre błędy występujące w metodzie „odwrotnego skrętu”. W metodzie tej próbka przędzy jest rozkręcana i skręcana do skrętu odwrotnego dwoma zaciskami obracającymi się...   więcej »

| Strony 27–29

Nowa próba modelowania krzywej naprężenie-odkształcenie dla liniowych produktów włókienniczych. Część I – rozważania teoretyczne

Autorzy: Serwatka Agnieszka, Bruniaux Pascal, Frydrych Iwona

Pierwsza część tego opracowania poświęcona jest modelowaniu krzywej naprężenie-odkształcenie dla liniowych produktach włókienniczych. Model, opracowany w GEMTEX (Francja) odróżnia się od dotychczas proponowanych modeli, podziałem krzywej na trzy strefy. W artykule przedstawiono analizę porównawczą proponowanego przez...   więcej »

| Strony 30–35

Zmiany wydłużenia tkaniny wzdłuż jej szerokości i zmiany nierównomierności osnowy przy jedno- i dwu-osiowych naprężeniach

Autorzy: Rukuižienė Žaneta, Milašius Rimvydas

Wcześniejsze badania eksperymentalne wykazały zróżnicowane nierównomierności rozłożenia osnowy wzdłuż szerokości tkaniny, przy równomiernym rozłożeniu wątków. Nierównomierność rozłożenia osnowy ma duży wpływ na niektóre właściwości tkaniny. Zmiany wydłużenia w kierunku osnowy po szerokości tkaniny są w granicach...   więcej »

| Strony 36–38

Eksperymentalne badania jakości ręczników. Część I - oporność zginania i analiza miękkości

Autorzy: Koç Erdem, Zervent Belkis

Eksperymentalne badania poświęcono ocenie cech użytkowych i jakości ręczników. W tym celu określono zależności pomiędzy właściwościami ręczników, określającymi ich walory użytkowe, takie jak stopień zwilżalności, miękkość i zmiany wymiarów po praniu, a wybranymi parametrami technologicznymi procesu...   więcej »

| Strony 39–46

Optymalizacja warunków procesu dziania na podstawie kontrolowanego przeciągania zwrotnego nitki

Autorzy: Kłonowska Magdalena, Kowalski Krzysztof

W oparciu o komputerowy model procesu dziania dokonano identyfikacji warunków tego procesu podczas kontrolowanego przeciągania zwrotnego nitki w strefie dziania na szydełkarkach. Badania przeprowadzono dla kształtek o ograniczonej wysokości wynoszenia igieł w strefie dziania, dla klasycznej...   więcej »

| Strony 47–51

Ocena termicznych właściwości izolacyjnych warstw powietrza w pakiecie odzieżowym

Autorzy: Nadzeikienė Jüratė, Milašius Rimvydas, Deikus Juvencijus, Eičinas Juozas, Kerpauskas Paulius

Omówiono procesy wymiany ciepła, zachodzące w powietrznych przestrzeniach międzywarstwowych pakietów odzieżowych. W celu polepszenia konstrukcji odzieży, oceny jej termicznych właściwości izolacyjnych i projektowania nowych materiałów przeznaczonych na odzież, konieczna jest ocena wszystkich możliwości transportu ciepła, to...   więcej »

| Strony 52–55

Sorpcja cieczy przez włókniny z udziałem włókien wysokosorpcyjnych

Autorzy: Bartkowiak Grażyna

Praca w szczelnej odzieży ochronnej powoduje znaczny dyskomfort wywołany między innymi niemożliwością odprowadzenia na zewnątrz odzieży znacznych ilości intensywnie wydzielanego potu. Gromadzi się on na skórze i na wewnętrznej powierzchni szczelnej odzieży. Podjęto pracę badawczą mającą...   więcej »

| Strony 57–61

Porównanie ręcznego i komputerowo wspomaganego (CAD) systemu przygotowania szablonów i wykrojów oraz sortowania

Autorzy: Öndoğan Ziynet, Erdogan M. Cetin

Wykonano analizę porównawczą przygotowania wykrojów wzorników, stosowanych w produkcji odzieży metodami ręcznymi i wspomaganymi komputerowo (CAD). W odniesieniu do indywidualnych kroków postępowania przygotowawczego i całkowitego czasu realizacji, a tym samym określenia efektywności obydwu postępowań. W tym...   więcej »

| Strony 62–67

Możliwości modelowania warunków sterowania nicią przez podciągacz tarczowy w strefie tworzenia ściegu czółenkowego

Autorzy: Krasowska Renata, Frydrych Iwona, Rybicki Marian

Przedstawiono przebieg zapotrzebowania nici igłowej w strefie tworzenia ściegu czółenkowego przez igłę i chwytacz oraz przebieg sterowania nicią przez podciągacz, dla wybranych maszyn różniących się typem podciągacza nici. Wyróżniono podciągacz klasyczny (korbowo-wahaczowy) oraz tarczowy jednoosiowy. Stwierdzono...   więcej »

| Strony 68–72

Założenia do budowy regulatora rozciągu o nowym algorytmie działania

Autorzy: Idzik Marek

Równomierność masy liniowej taśmy przędzalniczej wyrównywanej regulatorem krótkoodcinkowym jest funkcją czasu ze względu na występujące zjawisko retardacji. Dokonano analizy tego zjawiska i przedstawiono założenia do budowy regulatora rozciągu o nowym algorytmie działania, w którym wykorzystano retardację...   więcej »

| Strony 73–75

Krosno pneumatyczne do splotów gazejskich z obrotowym mechanizmem formującym przesmyk i dobijającym wątek

Autorzy: Kopias Kazimierz, Kossowski Zbigniew

Przedstawiono nową, oryginalną koncepcję obrotowego mechanizmu do formowania przesmyku i dobijania wątku na krośnie pneumatycznym, jak również urządzenie magnetoelektryczne do napędu grzebienia igielnicowego. Zbudowane urządzenia przetestowano na modelu funkcjonalnym krosna. Badania wykazały, iż zastosowanie tych urządzeń...   więcej »

| Strony 76–78

Kinematic Analysis of the Sewing Mechanisms of an Overedge Machine

Autorzy: Przytulski Ryszard, Zajączkowski Jerzy

A computer analysis of the motion of the spatial links of lever mechanisms has been carried out. This analysis has been presented as an example of some selected mechanisms of one version of basic design solutions...   więcej »

| Strony 79–82

Model i analiza drgań urządzenia grzebieniowego zgrzeblarki wałkowej

Autorzy: Danielczyk Piotr, Stadnicki Jacek

Praca przedstawia metodykę analizy mechanicznych urządzeń grzebieniowych do odbierania runka w zgrzeblarkach wałkowych. Zaprezentowano model dyskretny urządzenia grzebieniowego opracowany z zastosowaniem metody elementów skończonych. Wyniki uzyskane z analizy modelu obliczeniowego porównano z wynikami eksperymentu stwierdzając poprawność...   więcej »

| Strony 83–87

Antybakteryjne wykańczanie tkaniny bawełnianej

Autorzy: Jantas Roman, Górna Katarzyna

W artykule przedstawiono dwuetapową chemiczną metodę modyfikacji tkaniny bawełnianej w celu nadania jej właściwości antybakteryjnych. W pierwszym etapie, funkcjonalizowaną grupami chlorooctanowymi powierzchnię tkaniny bawełnianej, otrzymano w wyniku jej reakcji z chlorkiem chloroacetylu używając pirydyny jako katalizatora...   więcej »

| Strony 88–91

Enzymatyczna obróbka włókien z regenerowanej celulozy

Autorzy: Ciechańska Danuta, Kazimierczak Janusz

Biotechnologia coraz aktywniej zaznacza swoją obecność w różnych gałęziach przemysłu m.in. w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, ochronie środowiska, przemyśle spożywczym oraz włókienniczym. Przemysł włókienniczy jest postrzegany jako kluczowy sektor, w którym istnieją duże możliwości zastosowania procesów...   więcej »

| Strony 92–95

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook