Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (55) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Zastosowanie inteligentnych systemów, jako podstawy polepszania pozycji i konkurencyjności europejskiego przemysłu tekstylnego

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

  • Karabegović Isak
    Faculty of Technical Engineering, University of Bihac, Bihac, Bosnia/Herzegovina
  • Ujević Darko
    Faculty of Textile Technology, University of Zagreb, Zagreb, Croatia

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Przemysł tekstylno-odzieżowy jest jednym z najważniejszych przemysłów w Europie i na świecie. W ciągu ostatnich piętnastu lat miały miejsce liczne relokacje i zdolności produkcyjne zostały przeniesione w inne miejsca. Unia Europejska jest największym na świecie rynkiem produktów tekstylno-odzieżowych. Recesja, która wywiera wpływ na ten sektor, daje w rezultacie oddźwięk dążenia do zachowania wcześniej ustanowionych pozycji. W pracy zasugerowano utrzymanie w eksploatacji i zastosowanie nowych, bardziej kompleksowych maszyn, sprzętu, ‘robotów szyjących’ oraz jednostek funkcjonalnych w średnio-rozwiniętych obszarach przemysłowych. Autorzy podkreślają znaczenie i zastosowanie inteligentnych systemów, jako podstawę polepszenia pozycji przedsiębiorstw w obrębie europejskiego przemysłu tekstylnego. W pracy przedstawiono przykłady przedsięwzięć z zastosowaniem nowoczesnych technik odzieżowych w Bośni i Hercegowinie oraz w Chorwacji.

Tagi:

EU textile industry, 3D body scanner, CAD/CAM (Computer Aided Design, Computer Aided Machining) technologies, e-commerce, practical intelligent system

Opublikowano w numerze nr 1 (55) / 2006, strony 14–17.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook